foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


8 lipca 2018r. ulicami Warszawy przeszedł kolejny Marsz Pamięci Ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Uroczystości rozpoczęły się przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Przybyli niektórzy parlamentarzyści, radni, organizacje narodowe i patriotyczne, delegacja Obozu Wielkiej Polski, przedstawiciele duchowieństwa oraz świadkowie rzezi, którzy cudem przeżyli.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (7 Komentarzy)

Powstanie kozackie Chmielnickiego, które rozpoczęło się w 1648 roku, na kilka lat bardzo poważnie wstrząsnęło Rzeczypospolitą Obojga Narodów. Ta przerażająca wojna domowa spowodowała ogromne straty ludnościowe i doprowadziła do spustoszenia południowo- wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Bardzo duże znaczenie miała w niej bitwa pod Beresteczkiem, która rozpoczęła się 28 czerwca 1651 roku. W 1649 roku pomiędzy Rzeczypospolitą a Kozakami zawarta została ugoda zborowska.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

4 lipca 1943 roku w Gibraltarze w drodze powrotnej z inspekcji polskich oddziałów stacjonujących w Iraku i Palestynie zginał Premier i Naczelny Wódz generał Władysław Sikorski. Niejasne okoliczności tej tragedii do dziś nie zostały wyjaśnione. Jedna z bardziej prawdopodobnych tez mówi, że Naczelny Wódz zginął w zamachu zleconym przez aliantów, którym nie na rękę były posiadane przez niego dowody na zbrodnie dokonana przez Sowietów  w lesie katyńskim, a którym to zależało na zachowanie dobrych stosunków ze Stalinem.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

 

78 lat temu w dniach 20-21 czerwca 1940 roku miała miejsce największa egzekucja w Palmirach w ramach Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej (Akcji AB). Była to największa spośród 21 egzekucji, jakich nazistowscy Niemcy dopuścili się w Palmirach od grudnia 1939 roku, do lipca 1941 roku. Palmiry w Puszczy Kampinowskiej są symbolicznym miejscem kaźni i eksterminacji Polaków i Żydów.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

25 czerwca 1447 roku doszło do koronacji w Krakowie Kazimierza IV Jagiellończyka - władcy niestety nie do końca docenianego w polskiej historiografii. Urodził się 30 listopada 1427 roku w Krakowie. Prawie od samego początku temu królowi towarzyszyła pewna otoczka skandalu. Urodził się kiedy jego znakomity ojciec Władysław Jagiełło opromieniony wyśmienitym zwycięstwem wojsk polsko- litewsko- ruskich nad Krzyżakami pod Grunwaldem, był już w naprawdę podeszłym wieku- gdy miał już prawie 70 lat. Kiedy miał 17 lat w bitwie pod Warną 10 listopada 1444 roku zginął jego starszy brat Władysław III Warneńczyk. Kazimierz wcale nie śpieszył się, żeby przyjechać z Wilna do Krakowa i objąć tron, był bardzo lojalny wobec swojego starszego i zamordowanego przez Turków brata.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 17 czerwca 2018r. we Wrocławiu na placu Gołębim, tuż przy siedzibie Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, odbyła się pikieta z hasłem „Prawo które zniewala”. Punktualnie o godz. 16. organizator pikiety, p. Jarek Bogusławski rozpoczął swe wystąpienie od palącego tematu przymusowych szczepień dzieci, nierzadko szkodliwych.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

25 maja 1948 roku w mokotowskim wiezieniu, po brutalnych torturach, komuniści zamordowali Witolda Pileckiego - uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, wojny obronnej 1939 roku, oficera Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, dobrowolnego ochotnika i więźnia Auschwitz, żołnierza narodowego zgrupowania w Powstaniu Warszawskim. Miejsca pochówku Pileckiego niestety nie odnaleziono do dziś. Witold Pilecki (pseudonimy - Witold, Pan w kratkę, Druh, Roman Jezierski, Tomasz Serafiński) urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu w Karelii w północnej Rosji, dokąd jego rodzina została przesiedlona w ramach represji za udział w Powstaniu Styczniowym 1864 roku.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

 

13 maja 2018 roku po raz kolejny w Gdańsku przeszedł Marsz Pileckiego pod hasłem „Trzeba dać świadectwo”. W tym roku data marszu zbiegła się ze 117 urodzinami Rotmistrza. 25 maja przypada 70 rocznica mordu na Witoldzie Pileckim przez katów z UB. Marsz poprzedziła Msza św. w Bazylice św. Brygidy. Następnie marsz uformował się przed pomnikiem ks. Jankowskiego i przemaszerował ulicami Starego Miasta.

 

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

12 maja tego roku obchodziliśmy 92 rocznicę haniebnego przewrotu wojskowego Józefa Piłsudskiego na polskie, legalne władze. Przewrót majowy był to zbrojny zamach stanu w Polsce dokonany w dniach 12-15 maja 1926 roku w Warszawie przez marszałka i naczelnika państwa Piłsudskiego. Jakie były najważniejsze przyczyny tego niezwykle ważnego wydarzenia w historii II Rzeczpospolitej? Do kryzysu parlamentarnego w 1926 roku doprowadziło kilka czynników.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

06 maja 2018 r. we Wrocławiu z inicjatywy miejscowych patriotów zorganizowana została pikieta sprzeciwiająca się popieraniu przez władze naszego państwa działań Izraela. Głównym organizatorem był Jarosław Bogusławski. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli Dolnośląskiej Dzielnicy Obozu Wielkiej Polski. W trakcie wystąpień Jarosław Bogusławski z Inicjatywy Patriotycznej Wrocław poruszył fakty brania udziału Izraela w spirali destabilizacji krajów Bliskiego Wschodu, Iraku, Afganistanu, Libii, Syrii i uzyskiwania z tego tytułu różnych osiągnięć i zysków.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

28 kwietnia tego roku obchodziliśmy 71 rocznicę koniecznej i potrzebnej akcji wojskowej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec ludności ukraińskiej i jej wojskowego, zbrojnego ramienia. Dwa lata po zakończeniu krwawej II Wojny Światowej polskie władze komunistyczne rozpoczęły akcję wysiedlenia ludności ukraińskiej, łemkowskiej i bojkowskiej z Bieszczad. Do dziś akcja "Wisła" jest rozmaicie interpretowana przez historyków jak i publicystów. Jedni twierdzą, że jej celem było zniszczenie rozbudowanych struktur Ukraińskiej Powstańczej Armii; inni uważają, że w ramach odpowiedzialności zbiorowej dotknęła niewinnych ludzi.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

27 kwietnia tego roku obchodzimy 226 rocznicę tragicznych i fatalnych wydarzeń - to jest jawnej zdrady własnej Ojczyzny przez część zdemoralizowanej i wyzutej z polskości magnaterii oraz bogatej szlachty. Konfederacja targowicka została zawiązana przez garstkę osób pod protektoratem rosyjskim. Gdyby nie bardzo konkretne wsparcie i interwencja wojskowa potężnej Rosji w roku 1792, zapewne wcale by do niej nie doszło. Tworzyło ją zaledwie trzech polityków, choć zamożnych, ważnych i wpływowych. Było to zatem bardzo wąskie grono, dysponujące jednak potężnym wsparciem stutysięcznej armii rosyjskiej, która już 18 maja 1792 roku wkroczyła na terytorium Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

Po obchodach 84 rocznicy powstania ONR, które odbyły się w Gdańsku 14.04.2018r. prezydent Gdańska - Paweł Adamowicz - zaatakował w mainstreamowych mediach, polskich nacjonalistów, zrównując nas z faszystami i nazistami niemieckimi. W odpowiedzi na jego haniebne wypowiedzi postanowiliśmy zorganizować własną manifestacjȩ przed Dworem Artusa.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

Bolesław Chrobry to władca wyjątkowo zasłużony dla wczesnośredniowiecznej Polski. Koronacja Chrobrego na króla Polski była zwieńczeniem jego długoletnich wysiłków i zabiegów. Państwo zyskało silną pozycję na arenie międzynarodowej. Jedna z teorii mówi, że Chrobrego koronował już podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku przyjazny Polsce cesarz Otton III. Zjazd gnieźnieński był dużym osobistym sukcesem Bolesława. Zapiski kronikarzy wyraźnie jednak sytuują to wydarzenie w roku 1025.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

Wolności się nie posiada, wolność się stale zdobywa.
Jan Paweł IIRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej