foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Umowa kodeksowa nazywana cesją wierzytelności stanowi podstawę ekonomicznego wyzysku na masową skalę wymyśloną przez współczesny świat finansów publicznych. Tą konstrukcję prawną należy odnieść do obecnych czasów charakteryzujących się liberalizmem fiskalnym mającym za swój cel ekonomiczne pozbawianie praw podstawowych obywateli.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Dnia 8 września 2018r. we Wrocławiu miał miejsce odczyt będący jednocześnie odezwą do innych warstw społecznych w Polsce, Michała Kołodziejczaka z Unii Warzywno-Ziemniaczanej, by ratować przed upadkiem rolnictwo małe i średnie w Polsce. Wskazał on czynniki wpływające na niszczenie polskich gospodarstw rolnych mało powierzchniowych. Jednym z takich czynników są spekulacje na rynku polskim cenami warzyw i owoców, tzn. tani zakup u rolnika, a cena horrendalna w detalu dla konsumenta.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (14 Komentarzy)

29 września tego roku obchodzimy 349 rocznicę koronacji na króla polskiego Michała Wiśniowieckiego, która okazała się fatalnym wyborem rzesz szlacheckich. Po złożeniu przez Jana II Kazimierza Wazy korony i abdykacji, która była wyraźnie politycznym gestem i protestem mającym obudzić społeczeństwo polskie i "naród szlachecki" z głębokiego letargu i pokazać mu, że już gorzej być nie może; do tronu Rzeczypospolitej było wielu kandydatów na przykład Filip Wilhelm, Ludwik XII Kondeusz, car rosyjski Aleksy Michajłowicz Romanow czy nawet książęta włoscy. Ostatecznie 19 czerwca 1669 roku na króla coraz bardziej upadającej Polski został wybrany Michał Korybut Wiśniowiecki.  

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

28 września tego roku obchodzimy 79 rocznicę drugiego układu Ribbentrop-Mołotow, który okazał się gwoździem do trumny sanacyjnego państwa polskiego i spowodował całkowitą katastrofę geopolityczną w środkowo-wschodniej Europie. Mimo, iż niemieccy narodowi socjaliści za jednego z głównych wrogów uważali komunistów, to nie przeszkodziło im to jednak w porozumieniu się, ponad głowami nieświadomych Polaków ze Związkiem Radzieckim. Zbliżenie między dwoma totalitarnymi państwami nastąpiło w drugiej połowie lat 30-tych XX wieku.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Sierpień tego roku obfitował w wzmożoną działalność gangu komuszo-lewackiego Marty L. vel. „Lady Goebbels”. Doprowadziła ona do zablokowania promocji książki Jacka Międlara pt. „Moja walka o prawdę." Planowo odbyć się miała w niezależnym Klubie Pieśniarza we Wrocławiu. Promującym talenty amatorskie pieśniarzy samouków U Pana Donata. Niestety, polityczny warchoł gangu szowinistyczno komuszo-lewackiego „Lady Goebbels” podle oczerniła pana Donata oskarżając jego Klub Pieśniarza o przytulisko "nazikoleżków".

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

12 września tego roku obchodzimy 335 rocznicę wspaniałego zwycięstwa sprzymierzonych wojsk chrześcijańskich, pod wodzą znakomitego polskiego króla Jana III Sobieskiego. Połączone wojska chrześcijańskiej Europy pokonały wielką armię Imperium Osmańskiego, dowodzoną przez wielkiego wezyra Kara Mustafę, który pewien był ostatecznego zwycięstwa. Bitwa decydująca o losie Europy i jej chrześcijańskim obliczu przeszła do historii jako jedna z najważniejszych i największych batalii nowożytnej Europy.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Jednym z głównych zadań dzisiejszych polskich nacjonalistów jest głoszenie prawdy i służba dla niej. W artykule tym mowa będzie o działaczach ruchu narodowego, którzy kierując się ideą miłości chrześcijańskiej, byli gotowi oddać życie za każdego bez względu na wyznanie, narodowość, czy kolor skóry. W szeregach polskich narodowców można odnaleźć wiele osób, które nie bacząc na grożące im śmiertelne niebezpieczeństwo czynnie angażowały się w niesienie realnej pomocy prześladowanej ludności żydowskiej. Endecy i narodowi radykałowie narażali własne życie, żeby pomagać Żydom. Ci jednak nienawidzą ich i ciągle szkalują na każdym kroku. W dwudziestoleciu międzywojennym polscy nacjonaliści byli uważani za skrajnych antysemitów i ksenofobów. Stosunki między Polakami a Żydami stanowiły jeden z najpoważniejszych problemów niepodległej Polski.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (4 Komentarze)

Komendant serbskich czetników Bratislav Živković został aresztowany w Serbii dnia 22 sierpnia br. Jak informuje jego siostra Kristina, został oskarżony o terroryzm oraz o działanie przeciw Republice Serbii. Bratislav Živković przebywał turystycznie w Rosji u swoich bliskich znajomych. Dalej planował odbyć podróż do Bułgarii, lecz nie został wpuszczony jako „człowiek niebezpieczny dla bezpieczeństwa narodowego”.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Od dłuższego już czasu zastanawiam się poważnie czy Polacy są jeszcze narodem, czy już tylko bardzo głęboko podzieloną i skłóconą mniejszością etniczną. Polska jeszcze w trakcie dogorywania systemu socjalistycznego doprowadziła do zaniedbania wielu bardzo ważnych dziedzin życia. Nie byliśmy w ogóle przygotowani do zmiany ustroju z komunistycznego na tak zwany "demokratyczny"; tak samo jak nie byliśmy przygotowani do tzw "transformacji ustrojowej". Zachód nieprzychylny Polsce parł do geopolitycznej zmiany w Polsce i wepchnięcia jej na siłę do świata zachodniego. Przecież fakt finansowego wspierania "Solidarności" i opozycji antykomunistycznej przez obce wywiady, takie jak CIA i Mossad są prawdą bezsporną. Zachód nie działał z czystych i altruistycznych pobudek - jego celem było całkowite gospodarcze przejęcie Polski i jej skolonizowanie.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (25 Komentarzy)

 W związku z przypadającą 154 rocznicą urodzin Romana Dmowskiego, Zarząd Główny ogólnopolskiego narodowego Stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski oddaje cześć, hołd oraz wdzięczność Wielkiemu Polakowi, znakomitemu wychowawcy narodu, budzicielowi polskich umysłów i serc, architektowi i budowniczemu suwerennej i niepodległej Polski. Wychowywał, uświadamiał i mobilizował prawie wszystkich Polaków, ze wszystkich zaborów i ziem, ze wszystkich stanów i warstw społecznych, głosząc słynne narodowe credo: "Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam im wyższy przedstawiam typ człowieka".

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (10 Komentarzy)

 

W sobotę 4 sierpnia 2018r. odbyło się w Gdańsku odsłonięcie Pomnika Żołnierzy Wyklętych. Patronat honorowy nad uroczystością objęli Prezydent RP Andrzej Duda i Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Pomnik został umiejscowiony na skwerze u zbiegu ul.3 Maja i Gen. Henryka Dąbrowskiego. Miejsce to znajduje się zaledwie kilka metrów od Cmentarza Garnizonowego, gdzie spoczywają Feliks Selmanowicz ps. Zagończyk i Danuta Siedzikówna ps. Inka. Obydwoje rozstrzelani w Gdańsku 28 sierpnia 1946r. przez katów z UB.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

 

Dnia 1 sierpnia 2018r. kodomici i ubywatele R.P. o godz. 16.50 w obstawie policji weszli na środek pl. Dominikańskiego we Wrocławiu, standardowo z hasłami obrażającymi Polaków nazywając ich faszystami. Dzierżyli napis - rotmistrz Pilecki nie nacjonalista. Zdaje się, że grupa ta zapomniała, że m.in. pod zarzutem faszyzmu zginął rotmistrz W. Pilecki.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (4 Komentarze)

 

W kierownictwie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Żydzi zajmowali niemal połowę stanowisk. Przez lata w historiografii polskiej obowiązywał powszechny pogląd, zgodnie z którym teza o nadreprezentacji Żydów w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa jest mitem. Gdy jednak podjęto badania nad narodowością kadr “bezpieki” w oparciu o przechowywane w Instytucie Pamięci Narodowej akta osobowe funkcjonariuszy i opublikowano dane statystyczne okazało się, że blisko 40 proc. kierowniczych stanowisk Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zajmowali oficerowie pochodzenia żydowskiego.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (4 Komentarze)

 Dziesiątki organizacji i ekspertów zebrało się, aby uruchomić nowy portal internetowy śledzący rosyjskie kampanie „dezinformacji” na całym świecie – poinformowała Rada Atlantycka.„Dziś Rada Atlantycka uruchomiła DisinfoPortal.org, interaktywny przewodnik online śledzący kampanie dezinformacyjne Kremla za granicą.” „Portal skupia 23 najlepsze organizacje i ponad 80 ekspertów zwalczających rosyjską dezinformację w Stanach Zjednoczonych i Europie. Jest to inicjatywa Centrum Eurazji Rady Atlantyckiej.”

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Nie mamy o współczesnej Rosji żadnej wiedzy. Kompletnie żadnej. Wszystkie analizy na temat Rosji, jej polityki wewnętrznej i zagranicznej nie oddają ani trochę stanu faktycznego. Tylko takie wnioski nasuwają mi się po krótkim pobycie w Moskwie i Sankt Petersburgu. Wystarczył krótki pobyt w Rosji, by większość doniesień medialnych i rewelacji naszych rodzimych „rosjoznawców” uznać najwyżej za niegroźne majaki.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (12 Komentarzy)

 

11 lipca 2018r. w rocznicę „Krwawej Niedzieli” odbyła się uroczystość upamiętniająca ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Punktem kulminacyjnym było odsłonięto pomnika Ofiar Wołynia w obecności lokalnych elit, mediów i przedstawicieli władz. Szczególnie cieszyła obecność wojewody lubelskiego, pana Przemysława Czarnka, który pełni funkcję wojewody lubelskiego od 2015 roku.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Za warunek dobrej polityki w cywilizowanym świecie uważam szacunek dla indywidualności i aspiracji narodów, nawet gdy chodzi o wrogów, i sprawiedliwą ocenę ich dążeń i działań.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej