foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 8. listopada 2019r. stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski wystosowało do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przytaczamy tekst zawiadomienia.

 

Niniejszym składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znieważenia Narodu i państwa polskiego - Rzeczpospolitą Polską przez Olgę Tokarczuk tj. przestępstwo określone w art. 133 kk.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (4 Komentarze)

27 października tego roku obchodziliśmy 80. rocznicę aresztowania przez Niemców charyzmatycznego prezydenta Warszawy - Stefana Starzyńskiego, który został aresztowany w ratuszu podczas wykonywania swoich obowiązków. Był przesłuchiwany w znanej z brutalności siedzibie Gestapo w alei Szucha, później został osadzony w Areszcie Centralnym. Stamtąd został przewieziony do więzienia przy ulicy Rakowieckiej, skąd trafił na okryty fatalną sławą Pawiak. Był więziony w odosobnieniu i izolacji na oddziale kobiecym, tzw. "Serbii". Od grudnia 1939 roku przebywał w Berlinie, skąd ostatecznie trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. O Starzyńskim można powiedzieć jedno - dużą część swojego życia poświęcił ukochanej stolicy Polski. W świadomości warszawiaków pozostanie on na zawsze symbolem mądrego, energicznego, ofiarnego i skutecznego prezydenta komisarycznego Warszawy. Zapamiętamy nie tylko jego wybitną rolę w czasie wrześniowej obrony miasta, ale także liczne dokonania jako szefa stolicy.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

W Hiszpanii od 1931 r., kiedy to powstała II Republika Hiszpańska i została obalona panująca do tego czasu monarchia Burbonów,nastały czasy rządów lewicowych wyraźnie antyklerykalnych i antykapitalistycznych, które osiągnęły maksymalny stopień represji i radykalizmu po wyborach w lutym 1936 r. kiedy to grupa socjalistów, komunistów i anarchistów przejęła całkowitą władzę,nazywając się Frontem Ludowym (Frente Popular).Ten rząd, z wyraźnym marksistowskim charakterem, za aprobatą ówczesnego ZSRR nie ukrywał już swojej nienawiści do żadnej wartości chrześcijańskiej,rodzinnej czy patriotycznej i otwarcie mordował lub w najlepszym przypadku więził polityków opozycji, tak jak w przypadku Jose Antonio Primo de Rivera,założyciela hiszpańskiej Falange de Las Jons (uwięziony a następnie rozstrzelany 20 listopada 1936 r.) lub José CalvoSotelo, założyciela Renovación Española, zabitego przez republikanów 13 lipca 1936 roku.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

W dniach 1-5 października 2019r. Obóz Wielkiej Polski wspólnie z Fundacją Pro-life protestował przeciwko ideologii LGBT oraz marszowi w dniu 5 października 2019r. idącemu przez piastowskie miasto Wrocław. Temu pochodowi dewiacji patronował Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk, rezydent sztandarowy UE i jej ideologii opartej o manifest komunistyczny A. Spinellego.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

5. października 1933 roku Sąd Najwyższy w sanacyjnej Polsce zatwierdził wyrok kary więzienia dla przywódców antypiłsudczykowskiej opozycji. Byli to Wincenty Witos, Władysław Kiernik, Herman Lieberman, Stanisław Dubois, Norbert Barlicki, Adam Ciołkosz, Mieczysław Mastek, Adam Pragier, Kazimierz Bagiński oraz Józef Putek. Zostali oskarżeni o przygotowanie zamachu stanu mającego na celu obalenie sanacyjnej kliki. Żaden z nich nie przyznał się do winy. W 1929 roku powstała antysanacyjna koalicja. Tworzyły ją następujące partie: Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast", Narodowa Partia Robotnicza, Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie", Stronnictwo Chłopskie oraz Polska Partia Socjalistyczna. Działania represyjne wobec opozycji podjęte w 1930 roku przez wielkiego szkodnika i hamulcowego polskiej polityki - Józefa Piłsudskiego były reakcją na coraz większą aktywność stronnictw tzw. Centrolewu.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (7 Komentarzy)

 

19 września tego roku obchodzimy 79 rocznicę, gdy rotmistrz Witold Pilecki - najodważniejszy Polak polskiego ruchu oporu dał się dobrowolnie aresztować Niemcom, by trafić do Oświęcimia. Polacy skuteczną konspirację mają we krwi, w genach oraz tradycji narodowej. Jeszcze zanim został aresztowany zostawił dwójce swoich dzieci piękne przesłanie: "Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem".

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Delegacja Obozu Wielkiej Polski w upamiętnieniu pomordowanych przez nazistowskie Niemcy oraz reżim komunistyczny nawiedziła groby na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W ciszy i zadumie czytając tabliczki poległych w obronie Ojczyzny. Harcerskie Bataliony Armii Krajowej, powstańcy warszawscy, wymordowani w Zbrodni Katyńskiej... Nasi rówieśnicy, a nie rzadko młodzież, która chwyciła za broń. Czy dzisiejsze pokolenie byłoby gotowe do takiego poświęcenia? Po dotarciu do Kwater na Łączce, gdzie spoczywają zamordowani w kazamatach organów bezpieczeństwa publicznego, spoglądaliśmy na brzozowe krzyże i fotografie tych, których mogił jeszcze nie odnaleziono. A przecież cierpliwie czekają na godny pochówek.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Nic nowego w relacjach polsko-amerykańskich. Sytuacja geo-polityczna Polski nie uległa zasadniczej zmianie, dalej bardzo naiwnie i łatwowiernie stawiamy całe bezpieczeństwo militarne na dalekim sojuszniku. Czy aby tylko sojuszniku? Jest to bardzo dobrze postawione pytanie. Widać Polska sanacyjna uwielbia zawierać sojusze egzotyczne, bez pokrycia przy realnym zagrożeniu. Obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości nadal relacje bilateralne polsko-amerykańskie oraz polsko-żydowskie prowadzi z pozycji wasala i lokaja będąc brutalnie rozgrywanym. Po prawie czterech latach sprawowania władzy, nie nastąpiła u rządzących żadna istotna refleksja czy dostrzeżenie popełnianych błędów. Ten rząd właściwie nie potrafi zadbać o polską rację stanu czy polski interes narodowy. Serwilizm wobec zewnętrznych mocodawców oraz obcych stolic jest wyraźny i pogłębiający się.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni. (…) Obecnie tylko na wschodzie umieściłem oddziały SS Totenkopf, dając im rozkaz nieugiętego i bezlitosnego zabijania kobiet i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy, bo tylko tą drogą zdobyć możemy potrzebną nam przestrzeń życiową.” - Adolf Hitler.

Dnia 1 września 1939 r. nazistowskie Niemcy o godz. 4.30 zaatakowały z powietrza Tczew zrzucając bomby na śpiące miasto, następnie na Wieluń. O godz. 4.45 pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał Westerplatte w trakcie swojej kurtuazyjnej wizyty. Dnia 17 września 1939 r. Polskę zaatakowała sowiecka Rosja. Szaleńcze, bezwzględne mordy stały się domeną obydwu okupantów, aby wyniszczyć naród polski. Naszym obowiązkiem, jako Polaków, jest mówić o tej haniebnej roli okupantów.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

18 sierpnia 2019r. delegacja OWP z Wrocławia złożyła symboliczną wiązankę kwiatów i zapaliła znicze pod pomnikiem upamiętniającym Wojciecha Korfantego.

Zbiegło się to ze stuleciem wybuchu I Powstania Śląskiego oraz osiemdziesiątą rocznicą śmierci tego Wielkiego Polaka. Niestety, ze smutkiem trzeba odnotować, że ani władze Wrocławia, ani władze województwa nie pofatygowały się, żeby upamiętnić postać tak bardzo związaną z Wrocławiem i ze Śląskiem. I to w dniach, w których w całej Polsce odbywają się różne uroczystości rocznicowe.

Wstyd i Hańba!

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Obóz Wielkiej Polski oddał hołd pomordowanym Polakom z rąk bolszewików. Ofiarom Rewolucji Bolszewickiej w 1917r.; poległych w okresie wojny polsko-bolszewickiej w 1920r.; operacji antypolskiej w latach 1937-1938; w ataku 17 września 1939r.; zamęczonych, pomordowanych Polaków w latach 1939-1963. Nasi działacze złożyli wiązankę kwiatów z biało-czerwoną szarfą oraz zapalili znicze. Odmówili modlitwę za pomordowanych.

Cześć i chwała bohaterom!

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 9 sierpnia 2019r. dzielnica dolnośląska OWP wraz z Fundacją Pro wspólnie protestowali przed marketem IKEA we Wrocławiu-Bielany, przeciwko jawnej dyskryminacji katolików przez kierownictwo tej firmy. Art. 51 p.1 KW mówi jasno – kto wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Słowa i pełne zdania, które będziemy czytać poniżej należą do samego Romana Dmowskiego, który w 1904 roku pełnił ważne i odpowiedzialne stanowisko Komisarza Pełnomocnego Ligi Narodowej. Zdawano sobie jasno sprawę, że walka ta o tyle tylko może być skuteczną, o ile rząd rosyjski poczuje, że prowadzi ją cały naród polski jako spójna, zorganizowana siła, idąca w karnych szeregach do jednego celu. Chcąc to osiągnąć nie można było dopuścić ani do paraliżowania narodowej walki przez zabiegi ugodowe, ani do rozbijania narodowych szeregów przez socjalistyczne wichrzycielstwo i wynikającą z niego anarchię. Tym mniej można było dopuścić do tego, ażeby żywioły niedojrzałe, niezdające sobie sprawy z politycznego położenia, zorganizowały jakąś parodię narodowego powstania, dając Moskalom sposobność do łatwego pogromu i doprowadzając do zniszczenia całego zapasu narodowej energii, którą praca nasza w szeregu ostatnich lat wytwarzała, i która w obecnej dobie szybko zaczęła rosnąć.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

 

Punktualnie o godzinie „W” zawyły syreny a Plac Dominikański pokrył się blaskiem rac. Tak Wrocław oddał cześć powstańcom warszawskim. Jak grzmot brzmiało gromkie „cześć i chwała bohaterom!” Siły prewencyjne policji oddzielały grupę narodowo-patriotyczną liczącą około 100 osób od grupki lewaków, UBywateli i kodomitów. Niczym zniewolone myszy wobec watahy wolnych wilków.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

 

Dnia 25 lipca 2019r. we Wrocławiu odbyła się pikieta zorganizowana przez Fundację Pro – prawo do życia z udziałem Obozu Wielkiej Polski, RN oraz niezrzeszonych patriotów i Polaków jako sprzeciw wobec próbom wprowadzenia edukacji seksualnej dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie Polski jak i całej UE. Zebrani wyrazili swój sprzeciw wobec nachalnej homopropagandzie oraz marszom środowisk nieomarksistowskich pod płaszczykiem ruchu LGBT+.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

28 czerwca 2019r. w setną rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego, Obóz Wielkiej Polski i Narodowy Front Polski zawarły porozumienie o współpracy w czasie wyborów parlamentarnych 2019. Obie strony wyraziły nadzieję, że jest to początek dłuższej, wspólnej pracy w służbie Narodowi Polskiemu.

Setna rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego stała się bodźcem do integracji wielu polskich środowisk określających się jako nacjonalistyczne, narodowe        i patriotyczne.

Trwają rozmowy z kolejnymi organizacjami.

Czołem Wielkiej Polsce!

Obóz Wielkiej Polski

Prezes Maciej Wydrych

Narodowy Front Polski

Przedstawiciel Rady Frontu

Wojciech Bardoński

Napisz komentarz (3 Komentarze)

Dnia 14 lipca 2019r grupa działaczy Obozu Wielkiej Polski, jak co roku, uczestniczyła w Marszu Wołyńskim. Po Mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, uczestnicy marszu w zwartej kolumnie przemaszerowali ulicami stolicy do Grobu Nieznanego Żołnierza. W trakcie marszu wsłuchiwaliśmy się w relacje świadków rzezi popełnionej przez szowinistów ukraińskich, nie mających litości dla starców, kobiet czy dzieci.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Powstania nasze były zbrojnymi protestami przeciw uciskowi, nie zaś walką o odbudowanie państwa polskiego. Żadne z nich nie miało planu tego państwa, kierownicy ich nie zastanawiali się nawet poważnie nad tym, co by zrobili w razie powodzenia.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej