foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


26 stycznia 2020 roku obchodzimy 223 rocznicę podpisania wspólnej konwencji przez trzy państwa rozbiorowe, która przypieczętowała III i ostatni rozbiór Rzeczypospolitej pod koniec XVIII wieku. W tragicznym 1793 roku zaborcy tj. Rosja, Prusy i Austria nie prowadzili rokowań zmierzających do całkowitego rozbioru i podziału przez nie terytorium Rzeczypospolitej. Co nie oznacza, że państwa te wykluczały taką możliwość. Powstanie kościuszkowskie stało się bezpośrednią przyczyną trzeciego rozbioru naszej Ojczyzny. Doskonale wiemy, że już prawie od samego początku swego istnienia Królestwo Pruskie uznawało aneksje terytorialne kosztem słabej Rzeczypospolitej za własną rację stanu i dziejową, brutalną konieczność. Prusacy stosujący i będący zwolennikami realnej polityki już w maju 1794 roku, a więc chwilę po wybuchu polskiego powstania sondowali Petersburg w sprawie ewentualnego, kolejnego rozbioru.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Liga Polska przekształcona w 1893 roku głównie przez Romana Dmowskiego i Zygmunta Balickiego w Ligę Narodową najgłośniejsze sukcesy odnosiła w największym terytorialnie zaborze rosyjskim. Od chwili zawiązania się organizacji rozpoczął się stopniowy rozwój działalności, polegającej na szerzeniu zabronionej literatury, prowadzeniu na szeroką skalę oświaty ludowej oraz tajnego szkolnictwa, na zakładaniu wszelkiego rodzaju stowarzyszeń w celu podniesienia politycznego, umysłowego i moralnego poziomu naszego społeczeństwa oraz na silnym poparciu już istniejących stowarzyszeń i instytucji. W 1891 roku Liga Polska we wspomnianym zaborze rosyjskim wstąpiła na drogę działalności jawnej, z zachowaniem jednak ścisłej tajności organizacyjnej. Pierwszą oznaką tej działalności było wydanie odezwy w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz zarządzenie publicznej manifestacji Polaków w Warszawie.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

14 stycznia 2020 roku obchodzimy 133. rocznicę powstania Związku Młodzieży Polskiej założonej przez Zygmunta Balickiego - publicystę i jednego z najważniejszych ideologów endecji oraz obozu wszechpolskiego. „Zet” był konspiracyjną organizacją polskiej młodzieży skupiającej studentów wyższych uczelni o profilu patriotyczno-niepodległościowym. Zainicjowana już jesienią 1886 roku przyjazdem do Warszawy Balickiego, który jako emigracyjny emisariusz przywiózł swoim kolegom materiały organizacyjne. „Zet” został formalnie powołany do życia w styczniu 1887 roku zjazdem w Krakowie, który poprzedziła długa dyskusja ideowa. Centralizacja była najwyższym organem związku, miała swoją siedzibę początkowo w Zurychu w Szwajcarii, a następnie w Warszawie. Oddziały "Zetu" powstawały we wszystkich ważniejszych uczelniach, w których tylko uczyła się polska młodzież.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 2 stycznia 2020 r. delegacje Obozu Wielkiej Polski w Krakowie oraz Wrocławiu, oddały hołd Wielkiemu Polakowi Romanowi Dmowskiemu. Zapalono znicze, złożono kwiaty. Można tylko ubolewać, że ten mąż stanu, jeden z ojców niepodległości Polski, ma tak mało swych pomników i popierś, jakże należnych.

Kto myślał o Polsce poważnie, naprawdę niepodległej, nie o jakimś wiechciu pod niemiecką stopą, ten miał jedną tylko przed sobą drogę: złączyć sprawę polską z przymierzem francusko - rosyjskim, szukać zbliżenia z Rosją, wpoić w nią świadomość, że w walce z Niemcami może liczyć na Polaków.
Roman Dmowski

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

 

2 stycznia 2020 roku obchodzimy 81 rocznicę śmierci największego, przedwojennego polskiego polityka i męża stanu - Romana Dmowskiego. Niemcy w 1918 roku wiedzieli, że wojna jest już przegrana dlatego postanowili szybciej się poddać by uniknąć fatalnej sytuacji gdy ich wojska będą całkowicie rozbite a terytorium Niemiec będzie okupowane przez wrogie wojska ententy. Owszem, Niemcy wojnę przegrały i skapitulowały na Zachodzie w listopadzie 1918 roku ale na wschodzie wojska te były silne i daleko wysunięte w rozbitej Rosji. Istniało wielkie niebezpieczeństwo dla przyszłej Polski. Jak Niemcy zaczną wracać do domu z frontu wschodniego, momentalnie za nimi tereny zaczną zajmować bolszewicy. Sowieci uznali, że skoro Niemcy przegrali wielką wojnę, to ich kompromitujący dla nich pokój brzeski już nie obowiązuje. Nie powstałaby wtedy żadna niepodległa Polska, ponieważ żadna siła tej nawały bolszewickiej by nie powstrzymała. Dmowski będący całe życie wielkim realistą politycznym dobrze sobie z tego ogromnego zagrożenia zdawał sprawę. Dlatego interweniował u aliantów, z żądaniem aby wojsko niemieckie dopiero wtedy zaczęło się wycofywać, kiedy uzyskają odpowiednie pozwolenie aliantów.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Od kilkudziesięciu tygodni możemy oglądać żenujący spektakl obecnie administrującej Polską ekipy rządowej. W polityce krajowej trzeba ponosić pełną odpowiedzialność za pochopnie i źle podejmowane decyzje, także kadrowe. Prawo i Sprawiedliwość od ponad czterech lat posiada pełnię władzy politycznej w Polsce. Widać ewidentnie, że prowadzą złą politykę kadrową w wielu instytucjach i spółkach skarbu państwa, zdecydowanie posiadają zbyt krótką ławkę ludzi uczciwych, kompetentnych, ideowych i niełasych na państwowe synekury. Obecny rząd się ośmieszył i skompromitował na siłę i bez żadnej głębszej refleksji promując Mariana Banasia na bardzo ważne stanowisko szefa Najwyższej Izby Kontroli.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

W 38. rocznicę wybuchu stanu wojennego, we Wrocławiu 13 grudnia 2019r. o godz. 18.30 spod Pomnika Ofiar Katynia wyruszył Marsz Antykomuny, na którym nie mogło zabraknąć dolnośląskiego oddziału Obozu Wielkiej Polski. Pomimo porannego zatrzymania przez ABW organizatora marszu – Jacka Międlara i jego współpracownika R. Piskorskiego pochód odbył się zgodnie z planem. Oficjalnym powodem aresztowania była tzw. mowa nienawiści oraz posiadanie broni. Zabroniono eksponowania przygotowanego transparentu ze słowami Rafała Gan-Ganowicza, Polaka na emigracji politycznej walczącego z komunizmem w rejonach Afryki - „z komunistami się nie dyskutuje, do komunistów się strzela.”

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Publicysta Krytyki Politycznej Przemysław Witkowski w swym felietonie pt. „Rasizm polski pod kebsem mazurskim” pokusił się o manipulacje faktami opisując tragedię w Ełku z sylwestra 2016r. w której zginął młody chłopak ugodzony nożem przez cudzoziemca muzułmanina pracownika kebabu. Autor wyciąga daleko idące wnioski, pomówienia, oskarżenia i oszczerstwa wiążąc ów zajście z innymi wydarzeniami w kraju na tle narodowościowym. Fragment z felietonu: „Tymczasem to nie islamiści sieją terror na polskich ulicach, tylko biali polscy katolicy.”

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

14 grudnia tego roku obchodzimy 444 rocznicę wyboru na nowego króla elekcyjnego Rzeczypospolitej Węgra Stefana Batorego. Zanim Batory zaczął realnie wpływać na losy Rzeczypospolitej był księciem siedmiogrodzkim, zresztą wybranym przy poparciu tureckiego sułtana. Po ucieczce Henryka Walezego wyrósł na jednego z najmocniejszych kandydatów do polskiego tronu. 15 grudnia 1575 roku szlachta okrzyknęła go nowym monarchą i to pomimo oporu wpływowej magnaterii oraz wysokich urzędników państwa. Niechętnie zgodził się poślubić starszą od niego i niezbyt urodziwą Annę Jagiellonkę, obraną wcześniej na króla i został koronowany na Wawelu 1 maja 1576 roku.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Dnia 10 listopada 2019r. delegacja Obozu Wielkiej Polski przy grobie Romana Dmowskiego spotkała uczestnika pogrzebu Romana Dmowskiego, który wówczas miał 16 lat. Weteran chętnie podzielił się z nami swoimi wspomnieniami z lat młodości oraz okupacji. Takiej pamięci i kondycji życzylibyśmy sobie wszyscy w tak pięknym wieku :)

Napisz komentarz (4 Komentarze)

25 listopada 1795 roku został zmuszony do abdykacji przez zewnętrznych wrogów upadającej Polski Stanisław August Poniatowski, który był władcą tragicznym. 25 listopada dla Stanisława Poniatowskiego był datą ważną i znamienną. Właśnie tego dnia w roku 1764 został koronowany na króla Polski a 31 lat później, pod koniec XVIII wieku abdykował. Ostatni król Rzeczypospolitej jest postacią autentycznie kontrowersyjną. Słusznie doceniamy jego działania na rzecz oświecenia kraju i próby reform ale musimy także obarczać odpowiedzialnością za upadek państwa polskiego oraz przynależność do masonerii.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Dnia 22 listopada 2019r. Obóz Wielkiej Polski razem z 'Fundacją Pro – Prawo do życia' z Wrocławia informowały o zbrodniczej aborcji eugenicznej, która po cichu zaprowadzana jest w Europie. Aborcja eugeniczna to klasyfikowanie genetyczne ludzi pod kątem chorobowym od poczęcia do narodzin oraz zabijanie „chorych dzieci” w łonie matki. Eugenika jako nauka powstała w XIX wieku w USA. Rozpowszechniona i szeroko stosowana w nazistowskich Niemczech, wedle rasistowskich założeń. Obelgi i wyzwiska kierowane do uczestników pikiety pozwalają sądzić o etycznym przewartościowaniu części społeczeństwa, ogłupionej przez polskojęzyczne mass media.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

 

Doczekaliśmy czasów, gdy mówienie o ludobójstwie Polaków przez ukraińskie bandy OUN-UPA jest nie tylko niewygodne, ale może być nawet karane. W Polsce, Polak może być obrażany, wyśmiewany, lecz nie ma prawa bronić godności swojej i naszej Ojczyzny, gdyż bardzo łatwo zostanie to uznane za mowę nienawiści. Patriotów usiłuje się utożsamiać z faszystą, homofobem i człowiekiem nie wpisującym się w obecne kanony „europejskich wartości”. Właściwie należałoby się cieszyć, że jeszcze nie wbijają drzazg pod paznokcie oraz nie przesłuchują na odwróconym stołku. Jeszcze jesteśmy tylko „zaplutymi karłami reakcji”, które można pałować w zależności od uznania, jako choćby na Marszu Niepodległości we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

Dzisiaj spełniło się moje marzenie. Jestem Tutaj... Łąka grobów oplecionych biało-czerwona wstążką. Najpierw idę do katakumb, do Jurka i Antosia, ale takich chłopców jest Tu więcej... Odbiera mi mowę i łza kreci się w oku, Tutaj naprawdę Jest Polska! Nie ma większego panteonu chwały Polskiej niż to miejsce. Powiem za Kornelem Makuszyńskim: "Łąka życia, tu leżą uczniowie w mundurkach, przeto ten cmentarz jak szkoła, najdziwniejsza szkoła, w której dzieci (...) nauczają siwych ludzi o tym, że ze śmierci ofiarnej wyrasta życie."

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Dlaczego dotąd oficjalne koła żydowskie nie potępiły jawnej zdrady i innych zbrodni, jakich się wobec Polaków i polskich obywateli dopuszczali przez cały czas okupacji sowieckiej?
gen. Władysław Sikorski Wódz NaczelnyRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej