foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Obóz Wielkiej Polski oddał hołd pomordowanym Polakom z rąk bolszewików. Ofiarom Rewolucji Bolszewickiej w 1917r.; poległych w okresie wojny polsko-bolszewickiej w 1920r.; operacji antypolskiej w latach 1937-1938; w ataku 17 września 1939r.; zamęczonych, pomordowanych Polaków w latach 1939-1963. Nasi działacze złożyli wiązankę kwiatów z biało-czerwoną szarfą oraz zapalili znicze. Odmówili modlitwę za pomordowanych.

Cześć i chwała bohaterom!

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 9 sierpnia 2019r. dzielnica dolnośląska OWP wraz z Fundacją Pro wspólnie protestowali przed marketem IKEA we Wrocławiu-Bielany, przeciwko jawnej dyskryminacji katolików przez kierownictwo tej firmy. Art. 51 p.1 KW mówi jasno – kto wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Słowa i pełne zdania, które będziemy czytać poniżej należą do samego Romana Dmowskiego, który w 1904 roku pełnił ważne i odpowiedzialne stanowisko Komisarza Pełnomocnego Ligi Narodowej. Zdawano sobie jasno sprawę, że walka ta o tyle tylko może być skuteczną, o ile rząd rosyjski poczuje, że prowadzi ją cały naród polski jako spójna, zorganizowana siła, idąca w karnych szeregach do jednego celu. Chcąc to osiągnąć nie można było dopuścić ani do paraliżowania narodowej walki przez zabiegi ugodowe, ani do rozbijania narodowych szeregów przez socjalistyczne wichrzycielstwo i wynikającą z niego anarchię. Tym mniej można było dopuścić do tego, ażeby żywioły niedojrzałe, niezdające sobie sprawy z politycznego położenia, zorganizowały jakąś parodię narodowego powstania, dając Moskalom sposobność do łatwego pogromu i doprowadzając do zniszczenia całego zapasu narodowej energii, którą praca nasza w szeregu ostatnich lat wytwarzała, i która w obecnej dobie szybko zaczęła rosnąć.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

 

Punktualnie o godzinie „W” zawyły syreny a Plac Dominikański pokrył się blaskiem rac. Tak Wrocław oddał cześć powstańcom warszawskim. Jak grzmot brzmiało gromkie „cześć i chwała bohaterom!” Siły prewencyjne policji oddzielały grupę narodowo-patriotyczną liczącą około 100 osób od grupki lewaków, UBywateli i kodomitów. Niczym zniewolone myszy wobec watahy wolnych wilków.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

 

Dnia 25 lipca 2019r. we Wrocławiu odbyła się pikieta zorganizowana przez Fundację Pro – prawo do życia z udziałem Obozu Wielkiej Polski, RN oraz niezrzeszonych patriotów i Polaków jako sprzeciw wobec próbom wprowadzenia edukacji seksualnej dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie Polski jak i całej UE. Zebrani wyrazili swój sprzeciw wobec nachalnej homopropagandzie oraz marszom środowisk nieomarksistowskich pod płaszczykiem ruchu LGBT+.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

28 czerwca 2019r. w setną rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego, Obóz Wielkiej Polski i Narodowy Front Polski zawarły porozumienie o współpracy w czasie wyborów parlamentarnych 2019. Obie strony wyraziły nadzieję, że jest to początek dłuższej, wspólnej pracy w służbie Narodowi Polskiemu.

Setna rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego stała się bodźcem do integracji wielu polskich środowisk określających się jako nacjonalistyczne, narodowe        i patriotyczne.

Trwają rozmowy z kolejnymi organizacjami.

Czołem Wielkiej Polsce!

Obóz Wielkiej Polski

Prezes Maciej Wydrych

Narodowy Front Polski

Przedstawiciel Rady Frontu

Wojciech Bardoński

Napisz komentarz (3 Komentarze)

Dnia 14 lipca 2019r grupa działaczy Obozu Wielkiej Polski, jak co roku, uczestniczyła w Marszu Wołyńskim. Po Mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, uczestnicy marszu w zwartej kolumnie przemaszerowali ulicami stolicy do Grobu Nieznanego Żołnierza. W trakcie marszu wsłuchiwaliśmy się w relacje świadków rzezi popełnionej przez szowinistów ukraińskich, nie mających litości dla starców, kobiet czy dzieci.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

28 czerwca 2019r. obchodziliśmy setną rocznicę Traktatu Wersalskiego. Sygnatariuszami tego aktu, reprezentującymi naszą ojczyznę byli Roman Dmowski oraz Ignacy Paderewski. Po 123 latach niewoli, Polska wróciła do rodziny niepodległych państw europejskich, mając dostęp do morza i odzyskując ziemie zaboru pruskiego – Wielkopolskę, Śląsk i Pomorze Gdańskie. Dostęp do morza Bałtyckiego uzyskaliśmy zwycięstwem dyplomatycznym. Był to wielki sukces przede wszystkim obozu narodowego oraz polityki Romana Dmowskiego, który stał na czele Polskiego Komitetu Narodowego, uznawanego przez zwycięską stronę aliantów za polski rząd. Komitet ten mianował pierwszym wodzem naczelnym Polski generała Józefa Hallera na czele polskiej armii.

Delegacja Obozu Wielkiej Polski oddała hołd Romanowi Dmowskiemu oraz Ignacemu Paderewskiemu w Warszawie.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (3 Komentarze)

Liga Narodowa istniała i działała w latach 1893-1928. Została utworzona 1 kwietnia 1893 roku z przekształcenia Ligi Polskiej w Ligę Narodową. Była ośrodkiem dyspozycyjnym obozu narodowego i wszechpolskiego. Powstała z tajnej, emigracyjnej Ligi Polskiej. Dlaczego Liga Polska została ubezwłasnowolniona i rozwiązana? Ponieważ młodzi działacze narodowi uznali, iż w jej szeregach są wpływy masońskie, a to stanowiło poważne zagrożenie dla przyszłości polskiej idei narodowej. Zarzucali jej także zbyt skromną działalność. Liga Narodowa w pierwszym okresie działania była organizacją tajną i niejawną. W zgodnej opinii wielu polskich historyków zajmujących się badaniem polskiego obozu narodowego była jedną z najbardziej wpływowych i najskuteczniejszych organizacji politycznych działających na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

 

W sobotę 25 maja 2019r w Gdańsku środowiska LGBT zorganizowały tzw. Paradę równości. Pod blaskiem kolorowych odznak i wzniosłych haseł równości i tolerancji uczestnicy domagali się legalizacji związków homoseksualnych, edukacji dzieci od najmłodszych lat oraz prawa do adopcji dzieci dla gejów i lesbijek. Fundacja Pro – Prawo do Życia Trójmiasto zorganizowała kontrmanifestację pod nazwą TRÓJMIEJSKI MARSZ W OBRONIE DZIECI w obronie tradycyjnego modelu rodziny.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Dnia 11 maja 2019r. we Wrocławiu o godz. 14 solidaryzując się z uczestnikami marszu w Warszawie, dot. protestu wobec ustawy 447, wrocławscy patrioci wzięli udział w pikiecie zorganizowanej przez kol. J. Bogusławskiego. Wspomniana ustawa została przyjęta przez Kongres USA oraz podpisana przez prezydenta USA Donalda Trumpa, pod naciskiem syjonistów i organizacji żydowskich które uważają, iż mienie bez spadkowe mimo nieistniejących zapisów międzynarodowych w tym temacie, im się należą.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Dnia 19 maja 2019 roku obchodzimy 153. rocznicę urodzin jednego z największych dowódców oraz wojskowych zwycięzców w ponad tysiącletniej historii naszego narodu. Nazwisko i wielkie dokonania generała zostały wymazane ze szkolnych podręczników historii i to zarówno sanacyjnych, komunistycznych jak i demoliberalnych. Piękna postać Generała Broni Tadeusza Jordan Rozwadowskiego herbu Trąby jest klasycznym przykładem w polskiej historiografii znakomitej persony, skazanej na całkowite wymazanie oraz wykluczenie.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

 

29 kwietnia 2019r. obchodzimy 371 rocznicę bitwy pod Żółtymi Wodami w czasie największego powstania kozackiego na Ukrainie, gdzie śmierć poniosły regularne, kwarciane wojska Rzeczypospolitej. Starcie to było pierwszą bitwą stoczoną między wojskami polskimi a Kozakami i sprzymierzonymi z nimi, pierwszy raz aż na taką skalę - Tatarami. Rozegrano ją w dniach od 29 kwietnia do 16 maja 1648 roku. Na wieść o wybuchu kolejnego powstania, hetman wielki koronny Mikołaj Potocki ruszył na Ukrainę, nie czekając na pomoc ze strony księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Niestety, Polacy nie mieli świadomości, że tym razem dojdzie do realnej i owocnej współpracy dwóch wrogów i antagonistów - Kozaków i Tatarów krymskich Tuhaj-Beja.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

20 kwietnia 2019r. obchodzimy 146. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego - jednego z najwybitniejszych przedstawicieli przedwojennej Polski. Znakomity polityk, mąż stanu i publicysta - najbardziej zasłużony przywódca narodowy Górnego Śląska. Urodził się w robotniczej osadzie Sadzawka, na terenie obecnych Siemianowic Śląskich gdzie do dziś stoi murowany dom Korfantych. Uczył się w Siemianowicach w szkole ludowej, a następnie w Gimnazjum Królewskim w Katowicach, gdzie założył tajne kółko samokształceniowe, którego celem było szerzenie ojczystej historii, kultury polskiej oraz znajomości literatury. Relegowany i usunięty ze szkoły za antyniemiecką postawę, w 1895 roku zdał maturę eksternistycznie w Wielkopolsce i w tym samym roku rozpoczął studia na politechnice pod Berlinem. Był bardzo zdolny, uczył się języków obcych - świetnie znał język francuski i niemiecki.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

...jest ona (nowoczesna polityka Polska) tylko owocem bezinteresownej miłości Ojczyzny, zdrowego rozsądku, no i trochę energii. I może najważniejsz± rzeczą była bezinteresowność. Nakreślić sobie plan na dużą odległość i wykonywać go konsekwentnie, bez względu na to, że owocu wysiłków może się nie będzie za życia oglądało, mogli tylko ludzie myślący nie o tym, czym oni będą, jaką karierę zrobią, jeno o tym, co będzie z Polską. Tej pracy, w której trzeba było zwalczać tyle przeszkód we własnym społeczeństwie, mogli się oddać tylko ludzie nie dbający o popularność, o zaszczyty, o hołdy...
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej