foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


24 lutego 2020 roku obchodzimy 67 rocznicę, gdy po wcześniejszym aresztowaniu przez władze komunistyczne wielkiej legendy oraz symbolu polskiego państwa podziemnego Augusta Emila Fieldorfa został wykonany na nim barbarzyński wyrok śmierci. Generała Fieldorfa pseudonim "Nil" zamordowali Żydzi w służbie jednego z najbardziej zbrodniczych systemów w dziejach ludzkości.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 8 lutego 2020r. we Wrocławiu odbyła się pikieta zorganizowana przez J. Bogusławskiego pod hasłem „11. Nie bądź obojętny” z udziałem przedstawiciela Obozu Wielkiej Polski. Była to forma protestu wobec dyskryminacji, prześladowań i mordów, jakich doświadcza naród palestyński z rąk izraelskiego okupanta. Państwo, które głosi cierpienia swojego narodu podczas holocaustu i mieni się strażnikiem demokracji na świecie, jest jednocześnie prześladowcą Palestyńczyków oraz przemocą odbierając im ich ziemie.

Dominik Harpia

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Dnia 2 lutego 2020r. w miejscowości Krynice odbyły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Zaborecznem z udziałem delegata Obozu Wielkiej Polski. Przed Urzędem Gminy w Krynicach zebrali się wszyscy uczestnicy, którzy następnie przemaszerowali do kościoła parafialnego w Krynicach. O godz. 9.00 rozpoczęła się uroczysta msza św. po której zebrani udali się pod Pomnik Batalionów Chłopskich. Odmówiona została modlitwa za zmarłych. Złożono wieńce, odczytano Apel Poległych oraz oddano salwę honorową.

Cześć ich pamięci!

Sebastian Duras

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 2 lutego 2020r. w Borowie odbyła się uroczystość ku czci pomordowanych w 76. rocznicy pacyfikacji tej miejscowości oraz okolicznych wiosek. Przybyli przedstawiciele władz gminy Annopol, starosta Lubelski, burmistrz Kraśnika, harcerze i uczniowie okolicznych szkół, stowarzyszenia NSZ, WiN, AK a także delegacja OWP i okoliczni mieszkańcy. O godz. 11. odbyła się msza św. za pomordowanych. W samej wsi Borów zginęło śmiercią męczeńska ok. 800 osób a osada została całkowicie zniszczona. Ówczesny proboszcz, ksiądz Skulimowski został spalony żywcem.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

26 stycznia 2020 roku obchodzimy 223 rocznicę podpisania wspólnej konwencji przez trzy państwa rozbiorowe, która przypieczętowała III i ostatni rozbiór Rzeczypospolitej pod koniec XVIII wieku. W tragicznym 1793 roku zaborcy tj. Rosja, Prusy i Austria nie prowadzili rokowań zmierzających do całkowitego rozbioru i podziału przez nie terytorium Rzeczypospolitej. Co nie oznacza, że państwa te wykluczały taką możliwość. Powstanie kościuszkowskie stało się bezpośrednią przyczyną trzeciego rozbioru naszej Ojczyzny. Doskonale wiemy, że już prawie od samego początku swego istnienia Królestwo Pruskie uznawało aneksje terytorialne kosztem słabej Rzeczypospolitej za własną rację stanu i dziejową, brutalną konieczność. Prusacy stosujący i będący zwolennikami realnej polityki już w maju 1794 roku, a więc chwilę po wybuchu polskiego powstania sondowali Petersburg w sprawie ewentualnego, kolejnego rozbioru.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Liga Polska przekształcona w 1893 roku głównie przez Romana Dmowskiego i Zygmunta Balickiego w Ligę Narodową najgłośniejsze sukcesy odnosiła w największym terytorialnie zaborze rosyjskim. Od chwili zawiązania się organizacji rozpoczął się stopniowy rozwój działalności, polegającej na szerzeniu zabronionej literatury, prowadzeniu na szeroką skalę oświaty ludowej oraz tajnego szkolnictwa, na zakładaniu wszelkiego rodzaju stowarzyszeń w celu podniesienia politycznego, umysłowego i moralnego poziomu naszego społeczeństwa oraz na silnym poparciu już istniejących stowarzyszeń i instytucji. W 1891 roku Liga Polska we wspomnianym zaborze rosyjskim wstąpiła na drogę działalności jawnej, z zachowaniem jednak ścisłej tajności organizacyjnej. Pierwszą oznaką tej działalności było wydanie odezwy w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz zarządzenie publicznej manifestacji Polaków w Warszawie.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

14 stycznia 2020 roku obchodzimy 133. rocznicę powstania Związku Młodzieży Polskiej założonej przez Zygmunta Balickiego - publicystę i jednego z najważniejszych ideologów endecji oraz obozu wszechpolskiego. „Zet” był konspiracyjną organizacją polskiej młodzieży skupiającej studentów wyższych uczelni o profilu patriotyczno-niepodległościowym. Zainicjowana już jesienią 1886 roku przyjazdem do Warszawy Balickiego, który jako emigracyjny emisariusz przywiózł swoim kolegom materiały organizacyjne. „Zet” został formalnie powołany do życia w styczniu 1887 roku zjazdem w Krakowie, który poprzedziła długa dyskusja ideowa. Centralizacja była najwyższym organem związku, miała swoją siedzibę początkowo w Zurychu w Szwajcarii, a następnie w Warszawie. Oddziały "Zetu" powstawały we wszystkich ważniejszych uczelniach, w których tylko uczyła się polska młodzież.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 2 stycznia 2020 r. delegacje Obozu Wielkiej Polski w Krakowie oraz Wrocławiu, oddały hołd Wielkiemu Polakowi Romanowi Dmowskiemu. Zapalono znicze, złożono kwiaty. Można tylko ubolewać, że ten mąż stanu, jeden z ojców niepodległości Polski, ma tak mało swych pomników i popierś, jakże należnych.

Kto myślał o Polsce poważnie, naprawdę niepodległej, nie o jakimś wiechciu pod niemiecką stopą, ten miał jedną tylko przed sobą drogę: złączyć sprawę polską z przymierzem francusko - rosyjskim, szukać zbliżenia z Rosją, wpoić w nią świadomość, że w walce z Niemcami może liczyć na Polaków.
Roman Dmowski

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

 

2 stycznia 2020 roku obchodzimy 81 rocznicę śmierci największego, przedwojennego polskiego polityka i męża stanu - Romana Dmowskiego. Niemcy w 1918 roku wiedzieli, że wojna jest już przegrana dlatego postanowili szybciej się poddać by uniknąć fatalnej sytuacji gdy ich wojska będą całkowicie rozbite a terytorium Niemiec będzie okupowane przez wrogie wojska ententy. Owszem, Niemcy wojnę przegrały i skapitulowały na Zachodzie w listopadzie 1918 roku ale na wschodzie wojska te były silne i daleko wysunięte w rozbitej Rosji. Istniało wielkie niebezpieczeństwo dla przyszłej Polski. Jak Niemcy zaczną wracać do domu z frontu wschodniego, momentalnie za nimi tereny zaczną zajmować bolszewicy. Sowieci uznali, że skoro Niemcy przegrali wielką wojnę, to ich kompromitujący dla nich pokój brzeski już nie obowiązuje. Nie powstałaby wtedy żadna niepodległa Polska, ponieważ żadna siła tej nawały bolszewickiej by nie powstrzymała. Dmowski będący całe życie wielkim realistą politycznym dobrze sobie z tego ogromnego zagrożenia zdawał sprawę. Dlatego interweniował u aliantów, z żądaniem aby wojsko niemieckie dopiero wtedy zaczęło się wycofywać, kiedy uzyskają odpowiednie pozwolenie aliantów.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Od kilkudziesięciu tygodni możemy oglądać żenujący spektakl obecnie administrującej Polską ekipy rządowej. W polityce krajowej trzeba ponosić pełną odpowiedzialność za pochopnie i źle podejmowane decyzje, także kadrowe. Prawo i Sprawiedliwość od ponad czterech lat posiada pełnię władzy politycznej w Polsce. Widać ewidentnie, że prowadzą złą politykę kadrową w wielu instytucjach i spółkach skarbu państwa, zdecydowanie posiadają zbyt krótką ławkę ludzi uczciwych, kompetentnych, ideowych i niełasych na państwowe synekury. Obecny rząd się ośmieszył i skompromitował na siłę i bez żadnej głębszej refleksji promując Mariana Banasia na bardzo ważne stanowisko szefa Najwyższej Izby Kontroli.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

W 38. rocznicę wybuchu stanu wojennego, we Wrocławiu 13 grudnia 2019r. o godz. 18.30 spod Pomnika Ofiar Katynia wyruszył Marsz Antykomuny, na którym nie mogło zabraknąć dolnośląskiego oddziału Obozu Wielkiej Polski. Pomimo porannego zatrzymania przez ABW organizatora marszu – Jacka Międlara i jego współpracownika R. Piskorskiego pochód odbył się zgodnie z planem. Oficjalnym powodem aresztowania była tzw. mowa nienawiści oraz posiadanie broni. Zabroniono eksponowania przygotowanego transparentu ze słowami Rafała Gan-Ganowicza, Polaka na emigracji politycznej walczącego z komunizmem w rejonach Afryki - „z komunistami się nie dyskutuje, do komunistów się strzela.”

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Publicysta Krytyki Politycznej Przemysław Witkowski w swym felietonie pt. „Rasizm polski pod kebsem mazurskim” pokusił się o manipulacje faktami opisując tragedię w Ełku z sylwestra 2016r. w której zginął młody chłopak ugodzony nożem przez cudzoziemca muzułmanina pracownika kebabu. Autor wyciąga daleko idące wnioski, pomówienia, oskarżenia i oszczerstwa wiążąc ów zajście z innymi wydarzeniami w kraju na tle narodowościowym. Fragment z felietonu: „Tymczasem to nie islamiści sieją terror na polskich ulicach, tylko biali polscy katolicy.”

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

14 grudnia tego roku obchodzimy 444 rocznicę wyboru na nowego króla elekcyjnego Rzeczypospolitej Węgra Stefana Batorego. Zanim Batory zaczął realnie wpływać na losy Rzeczypospolitej był księciem siedmiogrodzkim, zresztą wybranym przy poparciu tureckiego sułtana. Po ucieczce Henryka Walezego wyrósł na jednego z najmocniejszych kandydatów do polskiego tronu. 15 grudnia 1575 roku szlachta okrzyknęła go nowym monarchą i to pomimo oporu wpływowej magnaterii oraz wysokich urzędników państwa. Niechętnie zgodził się poślubić starszą od niego i niezbyt urodziwą Annę Jagiellonkę, obraną wcześniej na króla i został koronowany na Wawelu 1 maja 1576 roku.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (2 Komentarze)

W czasach powszechnego fałszu, mówienie prawdy jest rewolucyjnym aktem.
George OrwellRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej