foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Błąd
  • Kategorii nie znaleziono

Ten, kto nie pamięta przeszłości, będzie skazany na to, że ją przeżyje powtórnie.
George Santayana