foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


(1914-2008) Przewodniczący Komitetu Głównego Stronnictwa Narodowego. Urodzony w Rzeszowie w 1914 r. Szkołę średnią ukończył w Rzeszowie w 1932, a w 1935 Szkołę Podchorążych Piechoty. Służył w 16 Pułku Piechoty w Tarnowie (lata 1935 - 1939).


       W kampanii wrześniowej brał udział jako dowódca 8. Kompanii Piechoty. Otrzymał Srebrny Krzyż Virtuti Militari. Ciężko ranny pod Tomaszowem Lubelskim został wzięty do niewoli, w której przebywał do roku 1945.
       Po wojnie służył w II Korpusie na terenie Wielkiej Brytanii. 
      Polonijny działacz społeczny - członek gremiów kierowniczych organizacji polonijnych na terenie Anglii. Członek Stronnictwa Narodowego od 1937 roku.
      Od roku 1956 inicjator współpracy Polonii Brytyjskiej z Krajem. W ramach tej współpracy działał z kołami narodowymi w Ojczyźnie. w 1985 roku powrócił do Kraju angażując się w rozwój idei narodowej.

Aktywnie działał na rzecz odrodzenia ruchu narodowego w Polsce. Realistycznym  myśleniem w sprawach politycznych nawiązywał do szkoły  Romana Dmowskiego.

Komentarze obsługiwane przez CComment

świat rządzony jest przez zupełnie inne persony, niż myślą ci, którzy nie są za kurtyną.
Benjamin Disraeli Premier Wielkiej Brytanii 1874-1880