foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


(1914-2008) Przewodniczący Komitetu Głównego Stronnictwa Narodowego. Urodzony w Rzeszowie w 1914 r. Szkołę średnią ukończył w Rzeszowie w 1932, a w 1935 Szkołę Podchorążych Piechoty. Służył w 16 Pułku Piechoty w Tarnowie (lata 1935 - 1939).


       W kampanii wrześniowej brał udział jako dowódca 8. Kompanii Piechoty. Otrzymał Srebrny Krzyż Virtuti Militari. Ciężko ranny pod Tomaszowem Lubelskim został wzięty do niewoli, w której przebywał do roku 1945.
       Po wojnie służył w II Korpusie na terenie Wielkiej Brytanii. 
      Polonijny działacz społeczny - członek gremiów kierowniczych organizacji polonijnych na terenie Anglii. Członek Stronnictwa Narodowego od 1937 roku.
      Od roku 1956 inicjator współpracy Polonii Brytyjskiej z Krajem. W ramach tej współpracy działał z kołami narodowymi w Ojczyźnie. w 1985 roku powrócił do Kraju angażując się w rozwój idei narodowej.

Aktywnie działał na rzecz odrodzenia ruchu narodowego w Polsce. Realistycznym  myśleniem w sprawach politycznych nawiązywał do szkoły  Romana Dmowskiego.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Przy najlepszym planie zbawienia Ojczyzny, mieć pretensję, że są tacy w Ojczyźnie, co nas nie rozumieją, czy nie chcą rozumieć, co nam przeszkadzają - jest rzeczą śmieszną. Polityka nie jest tylko sztuką myślenia, ale i działania. Trzeba nie tylko zdobyć się na dobrą myśl, ale umieć ją w płodny czyn wcielić.
Roman Dmowski