foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 12 grudnia 2016r. wystosowaliśmy list protestacyjny skierowany do KWP w Rzeszowie, do wiadomości Komendy Głównej Policji w Warszawie, KWP w Lublinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. Treść przytaczamy poniżej.


Komenda Wojewódzka Policji
w Rzeszowie


    W imieniu Stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski pragnę wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie oraz dezaprobatę na ignorowanie przez służby porządkowe sygnałów od mieszkańców Przemyśla o ostentacyjnym propagowaniu przez kierowców z Ukrainy flag i chorągiewek w barwach zbrodniczej Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).
    Otrzymujemy zgłoszenia z wielu rejonów Polski, ze szczególnym nasileniem w Przemyślu o kierowcach aut osobowych oraz ciężarowych, propagujących w/w flagi. Barwy czerwono-czarne, szczególnie przy fladze ukraińskiej, nie mogą pozostawiać żadnych wątpliwości co do charakteru tej symboliki.
    Przypominamy, iż zgodnie z ekspertyzą prof. dra hab. Bogumiła Grotta z Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 listopada 2014r. dla Prokuratury Rejonowej w Przemyślu, osoby posługujące się symboliką nazistowską i banderowską naruszają 256 artykuł kodeksu karnego: „Kto publicznie propaguje faszystowski lub totalistyczny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.”
    „Ponadto należy pamiętać, że współcześni nacjonaliści ukraińscy głoszą hasła rewizjonizmu w stosunku do naszych granic. Dotyczy to dziewiętnastu powiatów południowo-wschodnich. Są więc elementem antypaństwowym i zagrażającym naszemu bytowi politycznemu. Reprezentują kontynuatorów zbrodniczej OUN i UPA, które drogą ludobójstwa realizowały czystki etniczne. (...) Istnieje więc tym większe niebezpieczeństwo, iż nacjonalizm, jaki wykształcił się w szeregach OUN i nadal żyje zawładnie umysłami młodzieży na wschód od naszych granic. Dlatego tym bardziej nie wolno patrzeć spokojnie na demonstrowanie symboli tego nacjonalizmu i zezwalać, aby to co uznano już dawniej za niedopuszczalne, znormalniało i zaczęło ponownie zagrażać. Symbole OUN i UPA powinny zostać prawnie zabronione w naszym kraju.”

    Apelujemy o większe zaangażowanie służb porządkowych i reakcję na sygnały od mieszkańców na wszelkie propagowanie czerwono-czarnych flag i chorągiewek zbrodniczej organizacji, odpowiedzialnej za przeprowadzenie ludobójstwa polskiej ludności cywilnej, tzw. rzezi wołyńskiej oraz czystek etnicznych w Małopolsce Wschodniej.   

Do wiadomości:
1. KGP w Warszawie
2. KWP w Lublinie
3. KMP w Przemyślu
4. opinia publiczna
5. a/a


Sekretarz Generalny
Zarządu Głównego
Obozu Wielkiej Polski
Maciej Wydrych

Komentarze obsługiwane przez CComment

Pomimo to poszedłem do trzeciej Dumy. Było to po pierwsze, kwestia honoru: nie mogłem się cofać po wymierzonym w Polskę ciosie, będącym odpowiedzią na politykę, której byłem głównym przedstawicielem. Po wtóre, stanowisko posła stolicy i prezesa Koła Polskiego dawało mi oficjalny tytuł do przemawiania i działania w imieniu Polski, co mi właśnie w owym momencie było potrzebne.
Roman Dmowski