foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski wystosowało list protestacyjny na ręce Prezydenta RP oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego apelując o uchylenie odznaczeń państwowych prof. Lechowi Suchomłynowi, jako jawnemu i aktywnemu zwolennikowi zbrodniczej ideologii OUN-UPA. Prezentujemy pełną treść listu otwartego.Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

    W imieniu Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski pragnę wyrazić wielkie zaniepokojenie odradzającym się ruchem neobanderowskim na Ukrainie, który w swej istocie był i pozostaje wrogi Narodowi Polskiemu. Zdumiewa brak stanowczego potępienia tego kierunku rozwoju naszego wschodniego sąsiada przez poprzednie  jak i obecny gabinet rządzący. Jest to polityka zagraniczna sprzeczna z polską racją stanu.
    Karygodnym jest, iż w dniu 9. kwietnia 2015 roku w ambasadzie RP w Kijowie ówczesny  prezydent Pan Bronisław Komorowski odznaczył prof. Lecha Suchomłynowa Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Za zniewagę należy uznać także uhonorowanie wyżej wymienionego profesora medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 Uważamy za zbędne przypomnienie skali ludobójstwa na Narodzie Polskim jakiego dopuścili się ukraińscy szowiniści z OUN-UPA wraz z moralnie odpowiedzialnym Stepanem Banderą. Nie znajdujemy powodów, które tłumaczyłyby fakt nadania jednego z najważniejszych polskich odznaczeń państwowych profesorowi  Lechowi Suchomłynowi, który jawnie popiera odradzający się ruch neobanderowski. Przykładów takich jest wiele. W rocznicę powstania UPA prof. L. Suchomłynow wygłaszając przemówienie nie omieszkał dodać typowego zwrotu „Nam banderowcom!.” Przed wyborami samorządowymi na Ukrainie jawnie popierał Prawy Sektor zapewniając o oddaniu swego głosu na przedstawiciela tego ruchu. Przypomnijmy – ówczesny rzecznik Prawego Sektora Andrij Tarasenko,  obecnie lider, w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” stwierdził, iż Polska winna zwrócić Ukrainie „Przemyśl i kilkanaście innych powiatów”.  Ugrupowanie to nosi imię Stepana Bandery, a oficjalne flagi są czerwono-czarne. Sam prof. Lech Suchomłynow rozpowszechniał swoje fotografie w koszulce z wizerunkiem Stepana Bandery.  Nie może być przypadkiem ani jednorazowym błędem takie, a nie inne ukazywanie swych przekonań ideologicznych. Prof. Lech Suchomłynow jest jawnym zwolennikiem Stepana Bandery oraz ludobójców z OUN-UPA. To wysokie odznaczenie nadawane jest osobom, które swoją działalnością wniosły wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami. Zbrodnią na pamięci Narodu Polskiego jest odznaczenie  zwolennika kultu morderców.
    Apelujemy do Pana Prezydenta oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zajęcie stanowczego stanowiska sprzeciwu wobec propagowania zbrodniczej idei neobanderowskiej. W naszym głębokim przekonaniu obowiązkiem wobec Narodu Polskiego, jest odebranie w/w odznaczeń. Polska racja stanu nie może akceptować uhonorowywania państwowymi odznaczeniami popleczników ludobójców Narodu Polskiego.

W imieniu Stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski
Sekretarz Generalny Zarządu Głównego
Maciej Wydrych

Komentarze obsługiwane przez CComment

Nie ma takiego kraju na świecie, gdzie by polityka najbardziej zbawienna, najwyraźniej odpowiadająca interesowi narodowemu, miała cały naród za sobą.
Roman Dmowski