foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski wystosowało list protestacyjny na ręce Prezydenta RP oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego apelując o uchylenie odznaczeń państwowych prof. Lechowi Suchomłynowi, jako jawnemu i aktywnemu zwolennikowi zbrodniczej ideologii OUN-UPA. Prezentujemy pełną treść listu otwartego.Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

    W imieniu Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski pragnę wyrazić wielkie zaniepokojenie odradzającym się ruchem neobanderowskim na Ukrainie, który w swej istocie był i pozostaje wrogi Narodowi Polskiemu. Zdumiewa brak stanowczego potępienia tego kierunku rozwoju naszego wschodniego sąsiada przez poprzednie  jak i obecny gabinet rządzący. Jest to polityka zagraniczna sprzeczna z polską racją stanu.
    Karygodnym jest, iż w dniu 9. kwietnia 2015 roku w ambasadzie RP w Kijowie ówczesny  prezydent Pan Bronisław Komorowski odznaczył prof. Lecha Suchomłynowa Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Za zniewagę należy uznać także uhonorowanie wyżej wymienionego profesora medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 Uważamy za zbędne przypomnienie skali ludobójstwa na Narodzie Polskim jakiego dopuścili się ukraińscy szowiniści z OUN-UPA wraz z moralnie odpowiedzialnym Stepanem Banderą. Nie znajdujemy powodów, które tłumaczyłyby fakt nadania jednego z najważniejszych polskich odznaczeń państwowych profesorowi  Lechowi Suchomłynowi, który jawnie popiera odradzający się ruch neobanderowski. Przykładów takich jest wiele. W rocznicę powstania UPA prof. L. Suchomłynow wygłaszając przemówienie nie omieszkał dodać typowego zwrotu „Nam banderowcom!.” Przed wyborami samorządowymi na Ukrainie jawnie popierał Prawy Sektor zapewniając o oddaniu swego głosu na przedstawiciela tego ruchu. Przypomnijmy – ówczesny rzecznik Prawego Sektora Andrij Tarasenko,  obecnie lider, w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” stwierdził, iż Polska winna zwrócić Ukrainie „Przemyśl i kilkanaście innych powiatów”.  Ugrupowanie to nosi imię Stepana Bandery, a oficjalne flagi są czerwono-czarne. Sam prof. Lech Suchomłynow rozpowszechniał swoje fotografie w koszulce z wizerunkiem Stepana Bandery.  Nie może być przypadkiem ani jednorazowym błędem takie, a nie inne ukazywanie swych przekonań ideologicznych. Prof. Lech Suchomłynow jest jawnym zwolennikiem Stepana Bandery oraz ludobójców z OUN-UPA. To wysokie odznaczenie nadawane jest osobom, które swoją działalnością wniosły wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami. Zbrodnią na pamięci Narodu Polskiego jest odznaczenie  zwolennika kultu morderców.
    Apelujemy do Pana Prezydenta oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zajęcie stanowczego stanowiska sprzeciwu wobec propagowania zbrodniczej idei neobanderowskiej. W naszym głębokim przekonaniu obowiązkiem wobec Narodu Polskiego, jest odebranie w/w odznaczeń. Polska racja stanu nie może akceptować uhonorowywania państwowymi odznaczeniami popleczników ludobójców Narodu Polskiego.

W imieniu Stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski
Sekretarz Generalny Zarządu Głównego
Maciej Wydrych

Komentarze obsługiwane przez CComment

Panowie, mamy u nas przykrzejsze zagadnienie od zagadnienia rzymskiego: jest nim Żyd. W którym tylko kraju osiedlili się Żydzi, zniżyli jego poziom moralny, zburzyli jego standard kupiecki, szydzili z jego religii i podkopywali ją. Stworzyli państwo w państwie. Przez ponad 1700 lat uskarżali się na swój nieszczęsny los, mianowicie na to, że zostali wygnani ze swej ziemi, ale, proszę panów, gdyby cywilizowany świat oddał im dzisiaj z powrotem Palestynę, to natychmiast znaleźliby powód, żeby tam nie powrócić. Dlaczego? Ponieważ są wampirami, żyją z innych wampirów. Nie potrafią sami siebie utrzymać: muszą żyć z chrześcijan lub z innych narodów, którzy nie przynależą do ich rasy. Jeśli nie oddalą się oni z naszego kraju mocą naszej konstytucji, stanie się pewne, że w przeciągu mniej aniżeli 200 lat, przybędą do nas w takiej masie, że będą na czele dominowali i kraj pochłoną. Zmienią formę rządzenia, za którą my, Amerykanie, przelewali