foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski wystosowało list protestacyjny na ręce Prezydenta RP oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego apelując o uchylenie odznaczeń państwowych prof. Lechowi Suchomłynowi, jako jawnemu i aktywnemu zwolennikowi zbrodniczej ideologii OUN-UPA. Prezentujemy pełną treść listu otwartego.Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

    W imieniu Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski pragnę wyrazić wielkie zaniepokojenie odradzającym się ruchem neobanderowskim na Ukrainie, który w swej istocie był i pozostaje wrogi Narodowi Polskiemu. Zdumiewa brak stanowczego potępienia tego kierunku rozwoju naszego wschodniego sąsiada przez poprzednie  jak i obecny gabinet rządzący. Jest to polityka zagraniczna sprzeczna z polską racją stanu.
    Karygodnym jest, iż w dniu 9. kwietnia 2015 roku w ambasadzie RP w Kijowie ówczesny  prezydent Pan Bronisław Komorowski odznaczył prof. Lecha Suchomłynowa Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Za zniewagę należy uznać także uhonorowanie wyżej wymienionego profesora medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 Uważamy za zbędne przypomnienie skali ludobójstwa na Narodzie Polskim jakiego dopuścili się ukraińscy szowiniści z OUN-UPA wraz z moralnie odpowiedzialnym Stepanem Banderą. Nie znajdujemy powodów, które tłumaczyłyby fakt nadania jednego z najważniejszych polskich odznaczeń państwowych profesorowi  Lechowi Suchomłynowi, który jawnie popiera odradzający się ruch neobanderowski. Przykładów takich jest wiele. W rocznicę powstania UPA prof. L. Suchomłynow wygłaszając przemówienie nie omieszkał dodać typowego zwrotu „Nam banderowcom!.” Przed wyborami samorządowymi na Ukrainie jawnie popierał Prawy Sektor zapewniając o oddaniu swego głosu na przedstawiciela tego ruchu. Przypomnijmy – ówczesny rzecznik Prawego Sektora Andrij Tarasenko,  obecnie lider, w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” stwierdził, iż Polska winna zwrócić Ukrainie „Przemyśl i kilkanaście innych powiatów”.  Ugrupowanie to nosi imię Stepana Bandery, a oficjalne flagi są czerwono-czarne. Sam prof. Lech Suchomłynow rozpowszechniał swoje fotografie w koszulce z wizerunkiem Stepana Bandery.  Nie może być przypadkiem ani jednorazowym błędem takie, a nie inne ukazywanie swych przekonań ideologicznych. Prof. Lech Suchomłynow jest jawnym zwolennikiem Stepana Bandery oraz ludobójców z OUN-UPA. To wysokie odznaczenie nadawane jest osobom, które swoją działalnością wniosły wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami. Zbrodnią na pamięci Narodu Polskiego jest odznaczenie  zwolennika kultu morderców.
    Apelujemy do Pana Prezydenta oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zajęcie stanowczego stanowiska sprzeciwu wobec propagowania zbrodniczej idei neobanderowskiej. W naszym głębokim przekonaniu obowiązkiem wobec Narodu Polskiego, jest odebranie w/w odznaczeń. Polska racja stanu nie może akceptować uhonorowywania państwowymi odznaczeniami popleczników ludobójców Narodu Polskiego.

W imieniu Stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski
Sekretarz Generalny Zarządu Głównego
Maciej Wydrych

Komentarze obsługiwane przez CComment

Wśród kolaborantów, którzy przybyli, aby pomagać sowieckim siłom bezpieczeństwa w wywózce wielkiej liczby niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci na odległe zesłanie i przypuszczalne śmierć, była nieproporcjonalnie wielka liczba Żydów (...) Wśród kolaborantów i donosicieli, jak i personelu sowieckiej policji bezpieczeństwa w owym czasie był szokująco wysoki procent Żydów.
Norman Davies Historyk