foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Trzeci już rok trwa sprawa sądowa z oskarżenia prywatnego przeciw byłemu radnemu miasta Zamość, Jackowi Danelowi (były radny PiS). Eks-radny, dr Jacek Krzysztof Danel, aktualnie wykładowca PWSZ w Zamościu, z wykształcenia historyk, został oskarżony o pomówienie, jakiego miał dopuścić się w wywiadzie udzielonym serwisowi zamosconline.pl. Proces o pomówienie został wytoczony przez Arkadiusza Łygasa (działacza OWP, wspierającego inicjatywy Stowarzyszenia Upamietnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu) oraz innego historyka, dr Henryka Smaleja, autora autora publikacji „Zbrodnie ukraińskie na terenie gminy Moniatycze pow. Hrubieszów w l. 1939-1944”.

 

Obaj panowie czują się urażeni wypowiedzią dr. Danela, w kontekście rezolucji Rady Miasta Zamość z 2011 roku, wyrażającą oburzenie nadaniem Stepanowi Banderze tytułu honorowego obywatela miasta Żółkiew na Ukrainie, jako że byli stroną mocno zainteresowaną by radnych Żółkwi potępić za tą decyzję (Stepan Bandera był jednym z przywódców OUN oraz czołowym ideologiem ukraińskiego nacjonalizmu, odpowiada za zbrodnie na Polakach, jakich dopuścili się Ukraińcy na Kresach).

 

Dr Danel na łamach portalu miał stwierdzić: „Uważam, że Łygas i Smalej swoją postawą bardziej przysługują się szowinistom i nacjonalistom Ukraińskim niż sprawie Polskiej. Ten, kto chce poróżnić Ukraińców z Polakami służy interesom Rosji, a nie Polski. Marszałek Józef Piłsudski mawiał: Nie będzie wolnej i niepodległej Polski bez wolnej Ukrainy.”

 

źródło

 

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł już w roku 2012, wówczas dr Danel został uniewinniony. Sprawę umorzono z uwagi na niską szkodliwość społeczną czynu. Jednak Arkadiusz Łygas odwołał się od tego wyroku, sprawę rozpatrzono ponownie, Sąd Rejonowy w Zamościu w 2014 roku uznał dr. Danela winnego. Z tym wyrokiem z kolei nie zgodził się oskarżony i złożył apelację. Sąd Okręgowy uchylił orzeczenie, wyrokiem z 31 marca 2015 roku sprawę umorzono warunkowo na rok czasu, stwierdzając jednak winę oskarżonego. Drugi prywatny akt oskarżenia wobec dr. Danela skierował dr Henryk Smalej, który również poczuł się dotknięty wypowiedzią oskarżonego.

 

Dnia 23 kwietnia 2015 roku postanowiłem osobiście zjawić się na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Zamościu, jako zainteresowany jej przebiegiem. Obie strony procesu zjawiły się w sądzie, p. Smalej w obecności pełnomocnika oraz pan Danel, broniąc się z wolnej stopy, obecny był bez prawnika. Pan Danel bronił się w sposób nieco emocjonalny wobec oskarżenia p. Smaleja, sprawiał wrażenie lekko zdenerwowanego. Postanowieniem z tego dnia Sąd Rejonowy wydał wyrok o uniewinnieniu pana Danela, lecz sprawa nie jest wciąż zakończona, bowiem dr Smalej zamierza złożyć odwołanie od wyroku.

 

Trudno przewidzieć finał sprawy, proces toczy się w kontekście sporu historycznego o zbrodnie ukraińskie na Polakach podczas II wojny światowej. Dr Danel nie ukrywał, iż nie zgadza się z oceną zbrodni banderowskich, prezentowaną przez pana Smaleja. Na dzień obecny sprawa nadal jest w toku.

 

Daniel Sycha

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jednym bodaj miejscem, w którym zastanawiano się poważnie nad sprawą polską jako całością - z myślą o umiejętnym jej zlikwidowaniu - był Berlin.
Roman Dmowski