foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 28 lutego 2015r. o godz. 15.00 pod Więzieniem Karno-Śledczym nr III przy ul. Namysłowskiej 6 rozpoczęły się już coroczne obchody uczczenia pamięci pomordowanych. Po słynnym „Toledo” pozostał już tylko pień drzewa przy którym znajduje się Pomnik ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach Żołnierzach Podziemia Niepodległościowego.

 

Wśród współorganizatorów oprócz Obozu Wielkiej Polski (OWP) znalazły się m.in. Prawica Rzeczpospolitej (PR), Solidarni 2010 (uczciwie wspomnieli o naszym współudziale w relacji na swojej stronie), Grupa Historyczna „Niepodległość” i Wspólnota Mieszkaniowa RSM.

 

Nie zabrakło również Burmistrza Pragi Północ Pawła Lisickiego, który oznajmił zgromadzonym, że wciąż walczy o godne upamiętnienie ofiar „Toledo”. Spotkanie rozpoczął przedstawiciel PR – Sławomir Wojdat. Odegrano znakomitą inscenizację z dokonywania egzekucji. Za stronę artystyczną odpowiadała GH „Niepodległość”, sceny strzelania w tył głowy więźniom w całości oddawały tragizm wydarzeń jakie rozgrywały się w tym miejscu.  Wystąpił również ks. Prałat Jan Strzyż, który poprowadził modlitwę, wystąpił również Witalis Skorupka – świadek tamtych wydarzeń.

 

Bardzo interesujące przemówienia liczącego już 93 lata p. Skorupki oraz p. Hanny Szczepanowskiej z „Szarych Szeregów” wstrząsnęły zgromadzonymi. Odczytana została lista ofiar jak również przypomniane przesłanie rotmistrza Pileckiego. Na zakończenie uroczystości zaplanowano złożenie kwiatów, które składali kolejno współorganizatorzy.

 

Wśród delegacji składających hołd nie zabrakło licznej grupy działaczy OWP na czele z kol. Jackiem Mędrzyckim. Nasz okazały wieniec zdobiły dedykacja wypisana na szarfie: „Obóz Wielkiej Polski Ofiarom żydokomuny”. Było to swoiste przypomnienie tej niepodważalnej prawdy historycznej, że zarówno naczelnik więzienia jak i znaczna część personelu była pochodzenia żydowskiego.

 

Przemówienie kol. Jacka Wójcikiewicza (OWP) zamknęło obchody.

 

Żadna stacja telewizyjna czy radiowa, żaden dziennik czy portal internetowy nie wspomniały o tym wydarzeniu. Takie są realia... żydodemokracji.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Tradycja naszych powstań i polityki powstańczej nie sprzyjała dojrzewaniu politycznemu ludzi i ci, co na tej tradycji kształcili swe pojęcia, nie mogli rozumieć polityki jako czynności, która sobie stawia jasny, konkretny cel i wybiera do niego odpowiednie drogi.
Roman Dmowski