foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W związku z okrągła rocznicą urodzin przywódcy Narodowej Demokracji jaką obchodziliśmy 9 sierpnia b.r.  zarówno w Warszawie jak też w całym kraju odbywały się uroczystości okolicznościowe. Wśród świętujących nie mogło zabraknąć delegacji warszawskiego Obozu Wielkiej Polski (OWP), która na czele z kol. Zbigniewem Juźkowem złożyła kwiaty pod pomnikiem Wielkiego Oboźnego.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Żydzi mieszkający w Krakowie, zamordowali chrześcijańskie dziecię i w jego krwi spełniali obrzydliwe praktyki. Na kapłana wiozącego wiatyk do chorego, rzucali kamieniami.
Jan Długosz kronikarz