foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Obóz Wielkiej Polski (OWP) pozostaje na stanowisku, że Powstanie Warszawskie było błędem. Spowodowało niesłychaną rzeź mieszkańców stolicy, straty jakie nie w sposób oszacować. Ocena ta jest całkowicie zgodna z tradycją Obozu Narodowego i tożsama ze stanowiskiem m. in. Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Jednak jednocześnie uważamy, że najważniejsza dziś pozostaje pamięć o poległych tam Rodakach.

 

 

OWP pozostaje więc wierny dewizie: NIE DZIELIĆ POLSKIEJ KRWI! Zginęli Polacy zarówno z Armii Krajowej (AK), Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) jak i również z Armii Ludowej (AL) czy też wielu innych formacji. Ci żołnierze walczyli w Powstaniu Warszawskim: RAMIĘ W RAMIĘ! Pomimo, że niektórzy nie zgadzali się z decyzją o przeprowadzeniu tego tragicznego zrywu.
Poległym należy się  szacunek i pamięć. Zatem jak co roku poszczególne Okręgi OWP złożyły im należny hołd. Wśród upamiętniających 70. rocznicę Powstania Warszawskiego podczas stołecznego marszu nie mogło również zabraknąć naszej delegacji z Okręgu Warszawskiego OWP.
1. sierpnia o godz. 17:30 na Pl. Bankowym zgromadziło się kilka tysięcy polskich patriotów, którzy przed godz. 18-00 ruszyli w kierunku Woli. Pochód przebiegał bez żadnych zakłóceń zatrzymując się jedynie pod pomnikiem Ofiar Rzezi Wołyńskiej (zbieg ulic Leszno i Wolskiej), gdzie złożone zostały kwiaty i zapalono znicze. Uczestnicy skandowali hasła: „Armia Krajowa, niech żyje Armia Krajowa”, „Narodowe Siły Zbrojne”, „Cześć i chwała Bohaterom”, „Polska, Polska walcząca”.
W między czasie dołączały kolejne grupy z których największa była grupa zgromadzonych u zbiegu Wolskiej i Młynarskiej kibiców. Aktywiści odpalili race i wraz z transparentem „Wola 44” dołączyli do pochodu.
Finalnie pochód dotarł do parku im. F. Szymańskiego gdzie po zapaleniu zniczy i złożeniu wieńców uroczystości się zakończyły. Nasza delegacja niosła dwa transparenty organizacyjne oraz rozdawała ulotki. Mamy nadzieje, że podobne wydarzenia upamiętniające poszczególne wydarzenia historyczne przyczynią się do lepszej znajomości dziejów naszego kraju, jak również wyzwolą pozytywne refleksje.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Unia Europejska coraz bardziej upodabnia się do ZSRR, powolna centralizacja władzy, ograniczanie kompetencji rządów narodowych, nawet iście sowiecka korupcja!
Władimir Bukowski rosyjki dysydent z czasów ZSRR