foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


1-go sierpnia 2014r. czyli 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, uznaliśmy za dobrą okazję by wypromować Obóz Wielkiej Polski w Lublinie. Oddaliśmy hołd poległym powstańcom, pojawiliśmy się jak na razie w skromnym składzie 2 osób - kol. Daniel Sycha i kol. Krzysztof Bożek.

 

 

1-go sierpnia b.r. czyli  70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, uznaliśmy za dobrą okazję by wypromować Obóz Wielkiej Polski w Lublinie. Oddaliśmy hołd poległym powstańcom, pojawiliśmy się jak na razie w skromnym składzie 2 osób - kol. Daniel Sycha i kol. Krzysztof Bożek.
Pozostałe osoby które zadeklarowały chęć uczestnictwa nie dotarły do Lublina. Baner OWP zrobił nie małe wrażenie, dziennikarze lokalnych mediów chętniej fotografowali nas niż obecnych na uroczystościach działaczy ONR, którzy pojawili się ze skromną flagą.
Nie udzielaliśmy żadnych wywiadów, ponieważ stosuję zasadę, że z liberalnymi mediami nie rozmawiam. Jest to pierwsze wydarzenie w Lublinie z udziałem działaczy Obozu Wielkiej Polski. Dzielnica Lubelska OWP jest organizowania od niedawna, nadal trwa nabór i skład liczebny zapewne wkrótce się zwiększy.
Oprócz OWP obecni byli jeszcze działacze Związku Żołnierzy NSZ, ONR, kombatanci, władze samorządowe i lubelski Klub Gazety Polskiej. Jednak flagi innych organizacji na tle naszego banera wypadły bardzo skromnie.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Najważniejsze sprawy polskiej wsi, rozgrywają się w UE.
Aleksander Grad Poseł PO