foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dzięki inicjatywie Kresowego Serwisu Informacyjnego oraz Radu Katyńskiego 11 lipca o godz. 20.00 na Skwerze Wołyńskim zebrała się pokaźna grupa warszawiaków. Nie mogło zabraknąć narodowców z warszawskiego Obozu Wielkiej Polski (OWP). Zebrani oddali hołd okrutnie pomordowanym przez OUN-UPA.

 

 

Spotkanie poprowadził Leszek Rysak, reprezentujący Rajd Katyński. Następnie przemówienia to wypowiedzi powszechnie znanych w środowisku kresowym autorytetów do jakich niewątpliwie należą historyk Ewa Siemaszko (wybitna badaczka ludobójstwa na Kresach, autorka monografii) oraz prof. Władysław Filar (świadek zbrodni, również historyk, reprezentant 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej).

Nie zabrakło licznie zgromadzonej młodzieży, także z grup rekonstrukcyjnych. Naszą obecność zaakcentowaliśmy poprzez zaprezentowanie transparentu organizacyjnego, jak również poprzez kolportaż ulotek oraz Kalendarium Wydarzeń OWP (2013), które to cieszyły się powszechnym zainteresowaniem.

Inicjatywy tego typu mogą tylko cieszyć, prowadzą bowiem zarówno do przywracania pamięci o tych tragicznych wydarzeniach jak również prowadzą do konsolidacji patriotycznie nastawionych Polaków na czela z kresowiakami i narodowcami. W takich miejscach młodzi spotykają się z seniorami, wymieniają się materiałami i dyskutują.

Oby takich i podobnych inicjatyw było jak najwięcej.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Są ludzie, którzy w polityce uznają tylko żniwo - nawożenie, orka i siew są niepotrzebne. Są tacy, którzy podczas pierwszych robót w polu już pytają o plon, a gdy nie widzą, zniechęcają się i odchodzą.
Polska bez żadnej wątpliwości ma o wiele więcej takich ludzi niż inne kraje. Wynika to niezawodnie stąd, żeśmy przez długi czas żyli bez polityki we właściwym tego słowa znaczeniu. To, co się nazywało polityką, to nie były ruchy celowe, jeno odruchy.
Roman Dmowski