foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Wraz z wiosną rozpoczął się czas spotkań formacyjnych Obozu Wielkiej Polski (OWP) zarówno w kraju jak i na emigracji. Wśród miejsc w jakich nasi działacze pozostają aktywni nie mogło zabraknąć stolicy Królestwa Norwegii. Spotkaniu przewodniczył kol. Paweł Stępień (Tromsø) - Prezes Okręgu.

Przybyli również delegaci OWP z innych krajów: Polski (Okręg Podkarpacki) i Belgii (Oddział w Brukseli). Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. x. Rafał Trytek, wiceprezes Związku Polaków w Norwegii kol. Bogdan Kulas, prezes Ligi Narodowej kol. Zbigniew Lipiński, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego OWP kol. Seweryn Bosek oraz prezes OWP kol. Dawid Berezicki.

Na spotkaniu poruszono tematy takie jak: sytuacja na Ukrainie, kwestia wyborów do Parlamentu Europejskiego, rozwój struktur OWP w kraju i na emgracji, współpraca z innymi organizacjami na czele z Unią Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej (USOPAŁ) czy Ligą Narodową (LN).

Na zakończenie odśpiewano Hymn Młodych OWP oraz "Rotę".

Komentarze obsługiwane przez CComment

Powstania nasze były zbrojnymi protestami przeciw uciskowi, nie zaś walką o odbudowanie państwa polskiego. Żadne z nich nie miało planu tego państwa, kierownicy ich nie zastanawiali się nawet poważnie nad tym, co by zrobili w razie powodzenia.
Roman Dmowski