foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Pierwszego marca 2014r. w samo południe odbyła się w Zamościu uroczystość ku czci Żołnierzy Niezłomnych, którzy w latach 1945-54 ('56) brali udział w walce z polskimi i żydowskimi komunistami z UB i innych formacji.
Zdjęcie zostało wykonane przy katowni UB w Zamościu na ul. Kolegiackiej. W tej katowni, był również torturowany w 1950 roku stryj naszego kol. Arkadiusza Łygasa (OWP Zamość) - Wacław Łygas, ps. Sikora z zrzeszenia WIN.

Pod katownią UB złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz. W uroczystościach również uczestniczyli weterani AK.

OWP Okręg Zamojski

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jeżeli ta polityka, którą nasze pokolenie stworzyło, przeszła próbę ogniową, w tej próbie nie zginęła, ale wykazała swą wartość - nie może zginąć i w przyszłości. Znaczy to, że zorganizowana przez nas polityka, która doprowadziła do odbudowania zjednoczonej Polski, musi być polityką państwa polskiego, rozwijaną w dostosowaniu do warunków i ulepszaną z pokolenia na pokolenie.
Roman Dmowski