foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 2 stycznia 2014 r. przedstawiciele Obozu Wielkiej Polski w Krakowie spotkali się by uczcić 75-rocznicę śmierci Wielkiego Oboźnego OWP Romana Dmowskiego. Działacze małopolskiego OWP w składzie: Kazimierz Juszczyk, Zbigniew Romanowski oraz Janusz Mucha spotkali się u stóp kopca Tadeusza Kościuszki, który utworzył jako pierwszy w dziejach Polski Narodową Siłę Zbrojną złożoną z wszystkich warstw społecznych.

 

Następnie udaliśmy się na cmentarz salwatorski gdzie spoczywa syn Adama Mickiewicza, Władysław, biorący czynny udział w tworzeniu Armii Polskiej generała J. Hallera oraz profesor Feliks Konieczny - twórca oryginalnej koncepcji cywilizacji.

Następnie odbyło się formalne spotkanie członków i sympatyków Obozu Wielkiej Polski i oficjalne uczczenie 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego. Po minucie ciszy i odśpiewaniu Hymnu Narodowego referat dotyczący Romana Dmowskiego przedstawił Janusz Mucha.

Oddział Krakowski OWP

Na zdjęciu kol. Kazimierz Juszczyk

Komentarze obsługiwane przez CComment

UB, sądownictwo są całkowicie w ręku Żydów. W ciągu tych przeszło dwu lat ani jeden Żyd nie miał procesu politycznego. Żydzi osądzają i na kaźń wydają Polaków.
Maria Dąbrowska Zapiskach w swym dzienniku pod datą 17 czerwca 1974r.