foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 23 listopada 2013r. w Czosnowie odbył się III Zjazd Słowiański, na który tradycyjnie zaproszony został Obóz Wielkiej Polski (OWP), z racji jego wielorakich kontaktów z narodowymi organizacjami krajów słowiańskich wiernych tradycji przodków i od wieków walczących z germańska nawałą.

 

 

Konferencje zaszczycił radca ambasady Republiki Białorusi. W spotkaniu uczestniczyły, oprócz licznych organizacji polskich, organizacje gównie krajów Związku Zachodnisłowiańskiego, tj. bardzo liczna grupa delegatów z Czech pod kierownictwem bardzo aktywnego na międzynarodowym forum słowiańskim dr Zdenka Opatrila. W ramach tej delegacji wystąpili także Morawianie z "Sejmu Obywatelskiego Czech Moraw i Ślaska" oraz dwóch członków Związku Kozaków Czech i Słowacji pod kierownictwem Zdenka Dragouna.


Pojawiła się również delegacja słowacka z Panem Miloszem Zwieriną, oraz jednoosobowa delegacja z Chorwacji (reprezentujaca Słowian południowych).


OWP reprezentowała czteroosobowa delegacja (dwóch aktywistów oraz dwóch sympatyków) pod kierownictwem kol. Szymona Kulińskiego (zarazem przedstawiciela Kościoła Rodzimowierczego).

Obrady trwały od godz. 11.00 do późnych godzin wieczornych. W tym czasie organizacje i osoby zaproszone prezentowaly swoje stanowiska, natomiast na koniec miały miejsce wybory zarówno do władz Zwiazku Słowiańskiego (ZS), jak i Zwiazku Zachodniosłowiańskiego. Szef delegacji OWP kol. Szymon Kuliński jako osoba fizyczna, wszedł do wladz ZS. Kolejny raz liderem partii został wybrany Włodzimierz Rynkowski.

Nawiązano kontakty ze wszystkimi niemal organizacjami zagranicznymi tam uczestniczącymi, poza delegacja chorwacką - ze względu na nasze kontakty z Narodowym Ruchem Serbskim.

Zapowiedziano wspólne ze Związkiem Słowiańskim uczestnictwo w nastepnym spotkaniu w Kijowie (prawdopodobnie w lutym przyszłego roku).

 

Marta Jakubowska

Komentarze obsługiwane przez CComment

Panowie, mamy u nas przykrzejsze zagadnienie od zagadnienia rzymskiego: jest nim Żyd. W którym tylko kraju osiedlili się Żydzi, zniżyli jego poziom moralny, zburzyli jego standard kupiecki, szydzili z jego religii i podkopywali ją. Stworzyli państwo w państwie. Przez ponad 1700 lat uskarżali się na swój nieszczęsny los, mianowicie na to, że zostali wygnani ze swej ziemi, ale, proszę panów, gdyby cywilizowany świat oddał im dzisiaj z powrotem Palestynę, to natychmiast znaleźliby powód, żeby tam nie powrócić. Dlaczego? Ponieważ są wampirami, żyją z innych wampirów. Nie potrafią sami siebie utrzymać: muszą żyć z chrześcijan lub z innych narodów, którzy nie przynależą do ich rasy. Jeśli nie oddalą się oni z naszego kraju mocą naszej konstytucji, stanie się pewne, że w przeciągu mniej aniżeli 200 lat, przybędą do nas w takiej masie, że będą na czele dominowali i kraj pochłoną. Zmienią formę rządzenia, za którą my, Amerykanie, przelewali