foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W odpowiedzi na apel środowisk kresowych okręgi lubelskie Ruchu Ludowo Narodowego (RLN) oraz Obozu Wielkiej Polski (OWP) zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu, którego celem będzie obrona pamięci zamordowanych przez OUN-UPA. Protest środowisk kresowych i narodowych zaplanowany jest na 1 lipca 2012 r. godz. 16-00 przed gmachem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w związku z III rocznicą nadania doktoratu honoris causa KUL dla b. prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki.
Poniżej publikujemy wezwanie środowisk kresowych.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Ruch Ludowo-Narodowy i Obóz Wielkiej Polski stanowczo protestują przeciwko użyciu dn. 30 maja br. przez prezydenta USA Baracka Obamę określenia „polski obóz śmierci” w czasie uroczystości nadania Medalu Wolności Janowi Karskiemu. Jest to potwarz wobec naszego kraju i narodu. Używając takiego sformułowania prezydent Obama albo obnażył swoje niedouczenie w fundamentalnych kwestiach historycznych, albo wpisał się w oszczerczą kampanię przeciw Polsce prowadzoną od wielu lat przez niektóre środowiska żydowskie i niemieckie.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Tygodnik "Myśl Polska" otrzymał bardzo ważne wyróżnienie - Laur Polonia Nostra Est, nadawany przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego. Laudacje uzasadniająca nadanie Lauru wygłosił kol. Bohdan Poręba (Przewodniczący Komisji Kultury OWP). Nagrodę odebrał osobiście redaktor naczelny "MP" - Jan Engelgard. Uroczystość odbyła się w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Wśród odznaczonych Krzyżem Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa znalazł się m.in. p.o. Przewodniczącego Ruchu Ludowo Narodowego (RLN) kol. Zbigniew Lipiński.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Dnia 29 kwietnia 2012 r. na Fornebu podczas konferencji założycielskiej Okręgu Norweskiego liderzy Ruchu Ludowo Narodowego (RLN) i Obozu Wielkiej Polski (OWP) podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. Swoje podpisy złożyli Przewodniczący Zarządu Głównego OWP kol. Dawid Berezicki oraz p.o. Przewodniczacego Ruchu Ludowo Narodowego kol. Zbigniew Lipiński. RLN i OWP to dziś dwie największe organizacje odwołujące się do dorobku Narodowej Demokracji. Stronnictwa powstały w związku z wykreśleniem Stronnictwa Narodowego (SN) z ewidencji partii politycznych.
Poniżej publikujemy treść porozumienia.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Oficjalnie zostało uruchomione Biuro organizacyjne Obozu Wielkiej Polski w Warszawie. Razem z nim rozpoczyna swą działalność nasza biblioteczka narodowa. W chwili rozpoczęcia swej działalności, liczy tylko kilkadziesiąt pozycji. Ale wierzymy, iż księgozbiór będzie się szybko powiększał. Naszym celem jest stworzenie biblioteczki z książkami o tematyce narodowej, historycznej których na próżno szukać po publicznych bibliotekach. Nasze Biuro jest otwarte na różne formy wykorzystania, także na zasadzie współpracy z innymi podmiotami. Wyposażone jest w komputer z dostępem do internetu. Przeglądanie biblioteczki narodowej zapewne umili zaparzona gorąca kawa lub herbata.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Mając na uwadze konieczność rozwijania sił narodowych poza granicami Polski, władze Obozu Wielkiej Polski (OWP) oraz Ruchu Ludowo-Narodowego (RLN) utworzyły wspólny Okręg Norweski RLN-OWP. W tym celu dnia 29 kwietnia 2012 r. na Fornebu zorganizowane zostało spotkanie założycielskie w którym udział wzięli miejscowi narodowcy. Przeprowadzono również wybory na Prezesa Okręgu w których udział wzięło dziesięciu delegatów na czele z gospodarzem kol. Rafałem Rybakiewiczem - zasłużonym działaczem miejscowej Polonii.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
W związku ze skandaliczną decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) dotyczącej nieprzyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym w całym kraju trwają protesty. Przedstawiamy niniejszym fotorelację z protestu zorganizowanego w Warszawie dnia 21 kwietnia 2012 r., w którym aktywny udział wzięli działacze warszawskiego Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Dnia 15 kwietnia 2012 r. w niedzielę Bożego Miłosierdzia o godz. 11.00 w kościele La Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción (Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia) rozpoczęła się uroczysta Msza św. poprzedzająca ceremonię odsłonięcia pomnika Błogosławionego Jana Pawła II. Kościół ten pełni obecnie funkcję katedry, ponieważ dotychczasowy gmach katedry pozostaje w remoncie, który potrwa jeszcze wiele lat. Było to pierwsze wielkie wydarzenie, w jakim wzięliśmy udział podczas naszej wyprawy na Teneryfę.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Planowo o godz. 12.00, zaraz po uroczystej Mszy św. w miejscowej katedrze rozpoczęta została inauguracja pomnika Bł. Jana Pawła II w historycznym centrum miasta, czyli na przykościelnym placu im. Doctora Olivera. Uroczystość była pod każdym względem profesjonalnie zorganizowana. Miejsca dla zaproszonych gości były wcześniej przygotowane na ogrodzonej lewej części placu w okolicach pomnika. W oddzielonym sektorze wszystko było starannie rozplanowane. Po prawej stronie znajdowali się duchowni, fundator z rodziną oraz zaproszeni z całego świata przedstawiciele Polonii.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Dnia 14 kwietnia 2012 r. zaraz po przylocie na Teneryfę nasi delegaci otrzymali zaproszenie na cocktail zaplanowany nazajutrz tj. 15 kwietnia b.r. w godzinach od 17.00 do 19.00. Przyjęcie zostało zorganizowane na cześć Biskupa Nivariense Bernardo Alvarez Afonso w związku z podziękowaniem za współpracę Jego Ekscelencji z Unią Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej (USOPAŁ) oraz Fundacją im. Jana Kobylańskiego w zakresie budowy pomnika Bł. Jana Pawła II w San Cristóbal de La Laguna.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Dnia 16 kwietnia 2012 r. o godzinie 16.00 w salonie Timafaya rozpoczęła się I Sesja Plenarna XVII Walnego Zjazdu Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej (USOPAŁ). Obradom przewodniczył osobiście lider USOPAŁ - Jan Kobylański. Przy prezydialnym stole zasiedli wszyscy Wiceprezesi USOPAŁ: inż. Andrzej Zabłocki z Chile, Anna Maria Sztaba z Argentyny oraz prof. inż. Zygmunt Haduch z Meksyku. Nie zabrakło również: Prof. dr hab. Zdzisława Jana Ryna, Prezesa Krzysztofa Koczwary z Nowego Jorku oraz Dyrektor Katarzyny Cegielskiej z „Naszego Dziennika”.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Podczas XVII Walnego Zjazdu Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej (USOPAŁ) niemal każdy z delegatów wygłosił przemówienie okolicznościowe. Prezentujemy niniejszym zaledwie kilka z tych przemówień a mianowicie wystąpienia: Prezesa USOPAŁ Jana Kobylańskiego (zarazem Prezesa nowo powstałego Światowego Kongresu Polonii a także Prezesa Honorowego OWP), Wiceprezesa USOPAŁ inż. Andrzeja Zabłockiego, Prezesa OWP Dawida Berezickiego, Sekretarza Generalnego OWP Macieja Wydrycha oraz Przewodniczącego Komisji Kultury OWP reż. Bohdana Poręby.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Po zakończeniu XVII Walnego Zjazdu USOPAŁ, który trwał trzy dni, organizatorzy przygotowali dla uczestników możliwość poznania uroków Teneryfy. Wycieczki były organizowane każdego wolnego dnia. Zawsze świetnie zorganizowane, z wyżywieniem, w klimatyzowanych busach. Rolę przewodniczki pełniła znana nam już Koordynatorka USOPAŁ Bernadetta Bigoraj a nad całością czuwała sekretarka biura USOPAŁ Weronika Pachla.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Pragniemy poinformować, iż otrzymaliśmy specjalne imienne zaproszenia na Teneryfę (Wyspy Kanaryjskie) od Prezesa Jana Kobylańskiego, Zarzadu Głównego Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej (USOPAŁ) oraz przez Jego Ekscelencje Biskupa Nivariense Bernardo Alvareza Afonso. Zaproszenia dotyczą ceremonii odsłonięcia pomnika Błogosławionego Jana Pawła II w La Lagunie oraz XVII Walnego Zjazdu USOPAŁ w Las Caletillas.  

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 14 marca 2012 r. w Sądzie Okręgowym przy Al. Solidarności 127 w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa z powództwa Prezesa USOPAŁ Jana Kobylańskiego przeciwko ministrowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu. Przypomnijmy, iż chodzi tutaj o naruszenie dóbr osobistych. Radosław Sikorski nazwał Prezesa USOPAŁ „antysemitą i typem spod ciemnej gwiazdy”. Nie można kogoś bezpodstawnie oskarżać publicznie i oczerniać.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna.
Seneka Młodszy