foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W dniu 22 września 2012r., w sali konferencyjnej Polskiego Związku Katolicko –Społecznego (PZKS) w Warszawie, odbyło się spotkanie, którego motywem przewodnim była obecna sytuacja w polskiej kinematografii. Zebranie zorganizował Kol. Jędrzej Dmowski, jeden z liderów Ruchu Ludowo-Narodowego (RL-N) , a zarazem znany publicysta. Głównym prelegentem był Kol. Bohdan Poręba, jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów sprzed 1989 r. oraz przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KKIDN) Obozu Wielkiej Polski (OWP).Udział wzięli m. in.: Pan prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski, Pan Jakub Nowakowski, ps. „Tomek”, (uczestnik Powstania Warszawskiego , b. żołnierz okrytego chwałą harcerskiego batalionu „Zośka”), Kol. Dawid Berezicki (Prezes ZG OWP), Kol. Maciej Wydrych (Sekretarz Generalny ZG OWP) oraz Kol. Zbigniew Bilski (Prezes Oddziału Warszawskiego OWP). Nie zabrakło również wyrazów poparcia dla tej inicjatywy ze strony osób, które nie mogły przybyć na konferencję. Należy tu wymienić znaną powszechnie wybitną polską pisarkę i wielką patriotkę Panią Barbarę Wachowicz oraz Pana Jerzego Ziomka, nieugiętego prezesa stowarzyszenia „Polskie Gniazdo” we Wrocławiu.

Po wyczerpującej dyskusji, na wyżej wspomniany temat, doszło do powołania Fundacji ZAWISZA, która w przyszłości będzie wspierać polskie projekty filmowe o szczególnych walorach patriotycznych i edukacyjnych. Autorami tej inicjatywy są: Kol. Jędrzej Dmowski i Kol. Bohdan Poręba.

Komentarze obsługiwane przez CComment

...jest ona (nowoczesna polityka Polska) tylko owocem bezinteresownej miłości Ojczyzny, zdrowego rozsądku, no i trochę energii. I może najważniejsz± rzeczą była bezinteresowność. Nakreślić sobie plan na dużą odległość i wykonywać go konsekwentnie, bez względu na to, że owocu wysiłków może się nie będzie za życia oglądało, mogli tylko ludzie myślący nie o tym, czym oni będą, jaką karierę zrobią, jeno o tym, co będzie z Polską. Tej pracy, w której trzeba było zwalczać tyle przeszkód we własnym społeczeństwie, mogli się oddać tylko ludzie nie dbający o popularność, o zaszczyty, o hołdy...
Roman Dmowski