foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W dniu 26 maja 2012 roku delegacja Obozu Wielkiej Polski (OWP) wzięła udział w dorocznym największym zlocie organizacji słowiańskich z Europu w Nitrze.
Tradycyjnie gospodarzami byli Słowacy (Slovenske Hnutie Obrody), a miejsce to nie przypadkowe, bo starożytne biskupstwo nitrzańskie, które powstało na zrębach misji cyrylo-metodiańskich epoki Wielkich Moraw pierwszego wielkiego państwa, a nie bójmy się użyć tego słowa - pierwszego mocarstwa słowiańskiego w historii.To miejsce zawsze łączyć będzie Słowian Europy, będąc ich duchową stolicą.

 

Każdego roku zlot poświęcony jest innemu krajowi, w tym roku była to Białoruś, ale wszystkie kraje reprezentowane były pod swoimi flagami narodowymi.

 

Poza delegacją białoruską, zasadniczy zrąb tworzyli delegaci Słowian zachodnich - Polaków, Czechów, Słowaków i Morawian. Zabrakło tylko Serbów Łużyckich, ale mamy nadzieje, że w przyszłym roku będziemy w komplecie.

 

Zlot rozpoczął się konferencją, na której uczestnicy podzielili się doświadczeniami i efektami pracy swoich organizacji, kończąc przedstawieniem planów i zamierzeń na bliższą i dalszą przyszłość, ale co ważniejsze postanawiając zacieśnić więzi międzyorganizacyjne - kontynuując tym samych już rozpoczęte w roku ubiegłym wspólne imprezy, jak np. opisywana na tym portalu wspólna wyprawa górska na Krywań w poprzednim roku. W tym roku ta wyprawa skupi jeszcze więcej organizacji, które zadeklarowały gotowość wysłać tam swoich przedstawicieli. Podobnie w bliższej perspektywie w dniu 16 czerwca b.r. odbędzie się w Żylinie na Morawach III Slavnosti Pruvod Moravanu (Historicko-kulturne naucna akce) - na którą w miarę możliwości, (bo i czas na przygotowanie wyjazdu jest krótki) zadeklarowały swój przyjazd także inne organizacje w tym Polska.

 

Kontynuacją wspólnych spotkań, będzie także uczestnictwo organizacji słowiańskich w polskich obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada - w roku ubiegłym przyjechały na zaproszenie Obozu Wielkiej Polski, delegacje ze Słowacji (SHO) i Serbii (Srbski Narodni Pokret – SNP 1389) - w tym roku chęć uczestnictwa 11 listopada zadeklarowały wszystkie organizacje obecne na "Zlocie Nitrzańskim" - to wielki sukces polskiej delegacji - koordynacja inicjatyw antyunijnych w środowisku Europy Słowiańskiej włącza najaktywniejszą na forum międzynarodowym organizację, jaką jest Obóz Wielkiej Polski do wielkiego nurtu, który z jednej strony będzie początkiem końca Unii Europejskiej w jej aktualnym kształcie, z drugiej zaś pozwoli odbudować rzeczywiście Wielką Polskę.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Powstania nasze były zbrojnymi protestami przeciw uciskowi, nie zaś walką o odbudowanie państwa polskiego. Żadne z nich nie miało planu tego państwa, kierownicy ich nie zastanawiali się nawet poważnie nad tym, co by zrobili w razie powodzenia.
Roman Dmowski