foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Według informacji podanych przez Katolicką Agencję Informacyjną, w dniu 17 sierpnia 2012r. dojdzie w Polsce do brzemiennego w skutki wydarzenia – na Zamku Królewskim w Warszawie zostanie podpisane Wspólne Orędzie przywódców polskich i rosyjskich wspólnot chrześcijańskich: Kościoła Katolickiego obrządku łacińskiego i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, obejmującego swoją jurysdykcją większość parafii prawosławnych Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i innych państw wchodzących niegdyś w skład Imperium Rosyjskiego i b. ZSRR.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Dnia 12 listopada 2012r. delegacja Zarządu Głównego Obozu Wielkiej Polski (Prezes ZG OWP – kol. Dawid Berezicki oraz Sekretarz Generalny ZG OWP – kol. Maciej Wydrych) złożyła okazały wieniec z biało-czerownych róż pod Ścianą Straceń Cytadeli Warszawskiej. Zwiedzających oprowadzał redaktor naczelny „Myśli Polskiej” kol. Jan Engelgard. Aktualnie gospodarz Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej podzielił się również swoją wiedzą historyczną.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Dziesiątki tysięcy uczestników, setki biało-czerwonych flag, dziesiątki transparentów, nieustające okrzyki – tak wyglądał tegoroczny marsz. Wśród zgromadzonych m.in. delegacje Obozu Wielkiej Polski z niemal wszystkich województw a nawet z oddziałów zagranicznych (Norwegia, Wielka Brytania i USA). Wielka nadzieja, wielkie pragnienie zmian, niespotykana wcześniej determinacja. Co do wielu rzeczy można mieć zastrzeżenia, ale jedno jest pewne - III RP nie będzie już tym samym państwem po minionym Dniu Niepodległości.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Obchody 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości delegacja Obozu Wielkiej Polski rozpoczęła od udziału w Marszu „Razem dla Niepodległej”, który zakończył się oddaniem hołdu Romanowi Dmowskiemu przez Prezydenta RP. Nasz udział wzbudził jak się okazało niemałą sensację, nic więc dziwnego, że nie zapomniały o nas m.in. Telewizja Polska, „Gazeta Wyborcza” czy radio TOK FM.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Zgodnie z życzeniem kol. Zdzisława Koguciuka publikujemy na naszym portalu relację z postawienia Krzyża Wołyńskiego w Lublinie. Miało to miejsce w nocy z 31 października na 1 listopada 2012r., tak aby na dzień Wszystkich Świętych móc zorganizować stosowne uroczystości. Dzielnica Lubelska Obozu Wielkiej Polski wspiera każdą inicjatywę środowisk kresowych, która służy upamiętnieniu pomordowanych Rodaków oraz przypominaniu dziś tak niewygodnej prawdy historycznej.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Zbliża się Święto Niepodległości. Niech ten dzień stanie się okazją do złożenia hołdu naszym przodkom, którzy nigdy nie pogodzili się z utratą państwowości polskiej i przez 123 lata dążyli do odzyskania Polski Niepodległej, a szczególnie wielkim politykom polskim, dzięki którym 94 lata temu Polska wróciła na mapę Europy. Wśród nich na czoło wybija się Roman Dmowski, którego mądrości, umiejętnościom dyplomatyczno-politycznym i niezmordowanej pracy zawdzięczamy znalezienie się Polski wśród zwycięskich państw Ententy, uzyskanie granic zachodnich i północnych oraz koncepcję nowoczesnego Narodu Polskiego.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Dnia 2 Maja obchodzimy Święto Polonii. Mianem Polonii określani są wszyscy, którzy mieszkają poza granicami RP i zachowali bez względu na miejsce urodzenia, znajomość języka oraz poczucie łączności z Polską. Na dzień dzisiejszy jest to liczba 20 mln Polaków i osób pochodzenia polskiego. Największe skupiska Polonii zajmują obszary w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Wśród przeszło 1000 osób, które świętowały 22 września 2012r. 70. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) nie zabrakło działaczy i sympatyków Obozu Wielkiej Polski (OWP). Mający się rozpocząć o godz. 16:00 marsz wyruszył z około piętnastominutowym opóźnieniem z ul. Marszałkowskiej 21. Pochód skierował się w stronę pomnika Romana Dmowskiego.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
W dniu 22 września 2012r., w sali konferencyjnej Polskiego Związku Katolicko –Społecznego (PZKS) w Warszawie, odbyło się spotkanie, którego motywem przewodnim była obecna sytuacja w polskiej kinematografii. Zebranie zorganizował Kol. Jędrzej Dmowski, jeden z liderów Ruchu Ludowo-Narodowego (RL-N) , a zarazem znany publicysta. Głównym prelegentem był Kol. Bohdan Poręba, jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów sprzed 1989 r. oraz przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KKIDN) Obozu Wielkiej Polski (OWP).

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Dnia 1 września 2012 roku w Rzeszowie w stolicy Podkarpacia odbył się I Marsz Patriotów zorganizowany przez środowiska narodowe z województwa podkarpackiego. Celem Marszu było wzniesienie pamięci i oddanie hołdu wszystkim tym Bohaterom imiennym jak i bezimiennym, którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny z okupantem hitlerowskim i sowieckim. Obóz Wielkiej Polski wziął czynny udział w obchodach upamiętniających poległych żołnierzy polskich. Nie zabrakło naszych rzeszowskich działaczy na czele z kol. Jackiem Ślusarzem.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Słowo Przewodniczącego OWP kol. Dawida Berezickiego do członków i sympatyków Stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski w 92 rocznicę „cudu nad Wisłą”.

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.

Trzynastego sierpnia 1920 roku rozpoczęła się polsko-bolszewicka bitwa na wschodnich przedpolach naszej stolicy, zwana bitwa warszawską, albo „cudem nad Wisłą”. Pełniący de facto obowiązki Naczelnego Wodza i zarazem szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski opracował plan tej bitwy i poprowadził nasze wojska do zwycięskiej walki w obronie państwa polskiego i chrześcijańskiego Narodu Polskiego.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Tradycyjnie jak co roku delegacja warszawskiego oddziału OWP upamiętniła kolejną a tym razem już 149. rocznicę urodzin Romana Dmowskiego. W tym roku zrezygnowano z uroczystości pod kamieniem znajdującym się na praskim Kamionku, który upamiętnia miejsce urodzin historycznego przywódcy Narodowej Demokracji. Działacze warszawskiego OWP na czele z kol. Zbigniewem Bilskim zebrali się więc pod pomnikiem twórcy i przywódcy historycznego OWP. W imieniu zgromadzonych kwiaty złożył nasz senior kol. Przemysław Górny.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Oświadczenie dla polskich i rosyjskich mediów

W związku z pojawiającymi się w mediach rosyjskich informacjami przypisującymi nieprzechylne i wrogie Rosji postawy i działania polskiej „prawicy” i kręgom „prawicowo-konserwatywnym” – pragniemy wyjaśnić, że nie odpowiadają one rzeczywistości. Partia Prawo i Sprawiedliwość, choć ma w swoich szeregach ludzi o poglądach konserwatywnych i prawicowych, to jest kierowana przez liderów wywodzących się z organizacji o jednoznacznie proweniencji lewicowo-liberalnej.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

W środę 11 lipca 2012 r. w 69. rocznicę słynnej, aczkolwiek coraz skuteczniej przemilczanej „Krwawej Niedzieli” (11 lipca 1943 r. bandy OUN-UPA dokonały rekordowych mordów na Kresach Wschodnich) pod budynkiem PAST’y, przy ul. Zielnej 39 w Warszawie ruszył uformowany pochód środowisk kresowych, patriotycznych i narodowych. Niestety, jako narodowcy kroczyli samotnie (podobnie jak w Lublinie 1 lipca b.r. pod KUL) działacze Obozu Wielkiej Polski (OWP), mając w pamięci swoich pomordowanych na Kresach Rodaków.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Poniżej publikujemy relację kol. Zdzisława Koguciuka, który zorganizował 1 lipca b.r. spotkanie upamiętniające pomordowanych przez OUN – UPA jak się ostatecznie okazało przed wyjątkowo tego dnia zamkniętymi bramami uczelni (bez odpowiedzi pozostało również pismo do władz uniwersytetu). Przemawiał ks. Tadeusz Isakowicz – Zalewski, znany ze swojej niezłomnej postawy wobec propagandy ukraińskich rezunów. W spotkaniu uczestniczyły środowiska kresowe z terenu Lubelszczyzny jak również miejscowi narodowcy m.in. z Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
W dniu 26 maja 2012 roku delegacja Obozu Wielkiej Polski (OWP) wzięła udział w dorocznym największym zlocie organizacji słowiańskich z Europu w Nitrze.
Tradycyjnie gospodarzami byli Słowacy (Slovenske Hnutie Obrody), a miejsce to nie przypadkowe, bo starożytne biskupstwo nitrzańskie, które powstało na zrębach misji cyrylo-metodiańskich epoki Wielkich Moraw pierwszego wielkiego państwa, a nie bójmy się użyć tego słowa - pierwszego mocarstwa słowiańskiego w historii.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Pierwsze strzały w getcie warszawskim oddali Żydzi do Żydów. Mordechai Anilewicz, 23 letni przywódca powstania w getcie został wydany przez własnych ludzi.
Lesław Giermański świadek współpracy Żydów z Niemcami