foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Obóz Wielkiej Polski uczestniczący dnia 11.11.2011r. w uroczystości poświęconej odrodzeniu niepodległego państwa Polskiego i roli Romana Dmowskiego w tym procesie, potępia destrukcyjne działania obecnych władz państwowych, niedopuszczających do pokojowego przeprowadzenia manifestacji. Zawezwanie do Warszawy na narodowe uroczystości niemieckich środowisk gejowskich i anarchistycznych celem zakłócenia pokojowych obchodów powstania Państwa Polskiego jest sprzeczne z polskim interesem narodowym.
 
Uczestnictwo w tej prowokacji byłego Ministra Spraw Wewnętrznych, obecnego posła SLD - Ryszarda Kalisza i posła Ruchu Palikota – Andrzeja Rozenka, którzy obecnością swoją podżegali gejowskie, anarchistyczne środowiska obcego państwa w celu atakowania policji, ugrupowań narodowych, a także patriotycznej młodzieży stadionowej była nieprzypadkowa.
Należy z całą mocą podkreślić, iż w tej sytuacji policja nie miała żadnej możliwości utrzymania porządku i ochrony bezpieczeństwa osób biorących udział w uroczystościach. W takiej sytuacji odpowiedzialność za zajścia w dniu 11-11-2011 ponoszą w całej rozciągłości obecne władze państwowe.
Warszawa, 11.11.2011r.
/-/ Antoni Wojnarowicz
Rzecznik prasowy
Obóz Wielkiej Polski

Komentarze obsługiwane przez CComment

Tylko nikczemne i złośliwe indywidua lub absolutni głupcy mogą porównywać nacjonalizm polski z charakterystycznym nacjonalizmem niemieckim lub czarnosecinnym rosyjskim. Nacjonalizm polski nie tuczył się nigdy cudzą krwią i łzami, nie smagał dzieci w szkołach, nie stawiał pomników katom. Zrodził się z bólu, największej tragedii dziejowej. Przelewał krew na rodzinych i na wszystkich innych polach bitew, gdzie tylko chodziło o wolność. (...) Wypisał na swych chorągwiach najszczytniejsze hasła miłości, tolerancji, oswobodzenia ludu, oświaty, postępu.
Henryk Sienkiewicz List Polaka do ministra rosyjskiego