foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Ambasador RP na Słowacji - Andrzej Krawczyk, podobnie jak „oświeceni” przedstawiciele innych dziewiętnastu państw, podpisał oświadczenie popierające pochód środowisk homoseksualnych w Bratysławie.
Oczywiście zachowania tego pokroju ścierają się z powagą urzędu ambasadora RP, zaś postulaty głoszone przez uczestników firmowanego przez „polską” ambasadę marszu stoją w jawnej sprzeczności z Konstytucją RP, która nie umożliwia małżeństw osobom tej samej płci, jak też nie zezwala na adopcje dzieci przez tego typu „pary”.      W sprawie głos zabrało Prawo i Sprawiedliwość (PiS) krytykując ambasadora. Jednak ciężko wierzyć politykom PiS, dziś powołującym się na Konstytucje RP. PiS poparł zarówno polski akces do Unii Europejskiej jak też Traktat Lizboński będący przyczynkiem do Konstytucji Europejskiej, która będzie miała wartość nadrzędną w stosunku do konstytucji krajów członkowskich. Twórcy europejskiego „nowego ładu” nie pozwolą, aby homoseksualiści byli w jakiś sposób „dyskryminowani” a jako „dyskryminacje” postrzega się jakikolwiek sprzeciw wobec ich chorych żądań.
 
Obóz Wielkiej Polski sprzeciwia się ingerowaniu w wewnętrzne sprawy Słowacji, jak też sprzeciwia się konsekwentnie dalszej integracji z Unią Europejską. Naszym postulatem pozostaje niezależne państwo Polskie.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Są ludzie, którzy w polityce uznają tylko żniwo - nawożenie, orka i siew są niepotrzebne. Są tacy, którzy podczas pierwszych robót w polu już pytają o plon, a gdy nie widzą, zniechęcają się i odchodzą.
Polska bez żadnej wątpliwości ma o wiele więcej takich ludzi niż inne kraje. Wynika to niezawodnie stąd, żeśmy przez długi czas żyli bez polityki we właściwym tego słowa znaczeniu. To, co się nazywało polityką, to nie były ruchy celowe, jeno odruchy.
Roman Dmowski