foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W poniedziałek 16 maja b.r. o godz. 18.00 na warszawskiej Pradze zapoczątkowana została seria konferencji "Obóz Wielkiej Polski wczoraj i dziś". Gospodarzem spotkania był wychowanek przedwojennych warszawskich narodowców kol. Jacek Wójcikiewicz - prezes warszawsko-praskiego oddziału Polskiego Związku Katolicko - Społecznego (PZKS) oraz członek Komisji Rewizyjnej OWP. Na spotkanie przybyli działacze warszawscy jak też delegacja z okręgu wałbrzyskiego.

 

         Konferencje rozpoczął ostatni wiceprzewodniczący niezależnej Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego, przewodniczący ZG OWP kol. Dawid Berezicki. Referat dotyczył 8 letniej działalności naszego Stowarzyszenia od momentu reaktywacji do dziś. Mowa była także o motywach jakie skłoniły niezależnych polskich narodowców do reaktywacji OWP jak też o zadaniach jakie stoją przed nami.
Kolejnym mówcą był kol. dr hab. Jan Eugeniusz Malinowski - znany obrońca życia, przeciwnik żywności modyfikowanej genetycznie, lider Ligi Polskiej - Organizacji Narodu Polskiego oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej OWP. Kol. J.E.Maliniowski opowiadał o bezpardonowej walce środowiska które reprezentował z przeciwnikami życia poczętego. Walka pomiędzy obrońcami życia a  zwolennikami zabijania nienarodzonych trwa do dziś, pomiędzy tymi dwoma obozami przewija się rożnego rodzaju agentura, której zadaniem jest podszywanie się pod obrońców życia i sabotowanie ich działań.
Następnie głos zabrał wieloletni działacz Stronnictwa Narodowego, kierownik Wydziału Organizacyjnego OWP kol. Dariusz Dembiński, który jako polski przedsiębiorca mówił o gospodarce. W temacie znalazła się zarówno ocena przemian gospodarczych ostatnich dwudziestu lat jak też refleksje dotyczące konkretnych możliwości działania na rzecz polskiego interesu narodowego.
Kolejny referat dotyczył integracji polskich narodowców. Kol. Remigiusz Wołk - Łaniewski, wieloletni działacz "Strzelca" i kierownik organizacyjny OWP na terenie oddziału wałbrzyskiego przypominał o tym jak ważne jest braterstwo i praca zespołowa.
Ostatnim referującym był kol. Robert Podbielski młody warszawski narodowiec, który mówił o historycznym OWP Romana Dmowskiego. Wypowiadali się wszyscy uczestnicy zebrania, także kol. Małgorzata Kamińska, która mówiła o obronie praw lokatorów i wzrastającym problemie bezdomności w stolicy. Podjęto decyzję o konieczności organizowania większej liczby tego typu spotkań w niedalekiej przyszłości. Ustalono także, że referaty zaprezentowane na konferencji z czasem ukażą się na stronie internetowej Obozu Wielkiej Polski jak też w naszych materiałach informacyjnych tak aby stały się powodem coraz szerszej refleksji wśród tych, którym dobro naszej Ojczyzny nie jest obojętne.

Komentarze obsługiwane przez CComment

W walce nie ma zmiłowania ani kapitualcji na dogodnych warunkach. W walce jest śmierć, albo zwycięstwo.
Roman Dmowski