foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


27.04.2011r. przed Konsulatem Niemieckim we Wrocławiu zebrało się 10 osób, w tym sześciu działaczy OWP. Podczas pikiety apelowaliśmy do konsula niemieckiego aby państwo niemieckie przywróciło statut mniejszości Polakom zamieszkującym w Niemczech. Obecność OWP w tej pikiecie została pominięta przez TVP, mimo ze był to jedyny profesjonalny transparent.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Unia Europejska coraz bardziej upodabnia się do ZSRR, powolna centralizacja władzy, ograniczanie kompetencji rządów narodowych, nawet iście sowiecka korupcja!
Władimir Bukowski rosyjki dysydent z czasów ZSRR