foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


20 kwietnia 2011r. odbyła się pikieta przed Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec, zorganizowana przez Ligę Obrony Suwerenności. O godz. 14.00 Pełnomocnik OWP w Bytomiu kol. Dawid Gruszka odczytał oświadczenie „w sprawie uznania polskiej mniejszości w Niemczech”. Następnie przemówienie wygłosił  śląski Pełnomocnik LOS kol. Janusz Błaszczyk, który m.in. domagał się od polskiego rządu zdecydowanych działań, aby mniejszość polska w Niemczech miała takie same prawa jak Niemcy w Polsce oraz ażeby Polacy nie byli traktowani przez rząd w Berlinie jak społeczność drugiej kategorii.


     Na zakończenie wręczono odczytane oświadczenie Konsulowi Republiki Federalnej Niemiec. Na protest przybyli dziennikarze śląskich mediów i informacje o nim ukazały się w „Dzienniku Zachodnim ” i regionalnych portalach internetowych.

Komentarze obsługiwane przez CComment

W walce nie ma zmiłowania ani kapitualcji na dogodnych warunkach. W walce jest śmierć, albo zwycięstwo.
Roman Dmowski