foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Podczas pochodu upamiętniającego 77. rocznicę powstania Obozu Narodowo Radykalnego, który odbył się 16 kwietnia 2011 w Opolu, Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski reprezentowało czterech delegatów z Wrocławia i Opola na czele z kol. Marcinem Markowskim wiceprzewodniczącym ZG OWP oraz pełnomocnikiem OWP w Opolu kol. Piotrem Michułką. Pochód zgromadził ok. 200. narodowców (standardowo zaniżone dane wg policji). Liczba kontr demonstrantów została oszacowana na 100 osób jednak z naszych danych wynika, iż została mocno zawyżona.


     Jak zwykle wśród przeciwników ONR dominowały osoby o skrajnie lewicowych (socjaliści, komuniści, anarchiści) jak też tradycyjnie tzw. homoseksualiści. Zarówno pochód jak też przemówienia nie zostały mocno zakłócone przez przeciwników polskości. Tak więc po raz kolejny możemy pogratulować organizatorom skuteczności i zorganizowania.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Całe życie byłem przeciwnikiem odpowiedzialności zbiorowej, działania w ten sposób, że nigdy dobrze nie wiadomo, kto jest winien złu. Uważałem, że za każdą pracę jej kierownik musi odpowiadać i że do władzy kierowniczej ma prawo tylko ten, kto gotów jest ponosić odpowiedzialność za wszystkie następstwa.
Roman Dmowski