foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Już po raz kolejny odbyła się próba zjednoczeniowa polskich środowisk patriotyczno-narodowych. Tym razem spotkaliśmy sie  w Poznaniu (26.02.2011 o godzinie 11.00). Na spotkanie przybyli delegaci z różnych formacji i partii. Jednak na wyraźną prośbę Koordynatora Porozumienia Organizacji Niepodległościowych i Patriotycznych  p. Witolda Karolewskiego, nie możemy ujawnić organizacji przybyłych na Zjazd Zjednoczeniowy. Naszym pracą przyglądali się obserwatorzy z partii Ojcowizna oraz SN im. Dmowskiego Romana. Jednak nie byli zainteresowani zjednoczeniem.

Jako OWP z 14 delegatami podnosiliśmy mocno sprawę zjednoczeniową bez której nasz Naród nie ma szans na obronę suwerenności, gospodarki oraz wartości katolickich. Zaproponowaliśmy aby porzucić waśnie i spory personalne a zacząć budować silny ruch narodowy na tym co jest nam najdroższe i wspólne. Na miłości do Ojczyzny i wartościach katolickich. Zjazd zakończył się sukcesem.   Zostały wypracowane schematy według których będziemy pracować.
         Mamy nadzieje że nasza inicjatywa zjednoczeniowa pokaże innym środowiskom patriotycznym, że tylko w zgodzie można obronić Wielką, Niepodległą, Świętą. Wyciągniemy ręke do każdego komu drogi jest los naszej Ojczyzny.

Komentarze obsługiwane przez CComment

System polityki narodu, który nie może pochodzić ze ślepego naśladownictwa wzorów obcych, stworzonych przez inne narody, w innych żyjące warunkach, musi być dziełem samoistnej twórczo±ci narodu. Należy on wszakże od tych dzieł, które z pracy pokoleń powstają. W tej pracy musi być ciągłość, każde pokolenie musi dopełniać i ulepszać to, co zrobiły pokolenia poprzednie.
Roman Dmowski