foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Spotkanie odbyło się w lokalu Organizacji Narodu Polskiego 9 stycznia 2010r. w godz.11.00-16.00 Organizatorami były: Stowarzyszenie im. R. Dmowskiego oraz Obóz Wielkiej Polski. Prezes Marian Barański przy współpracy z Witoldem Karolewskim, koordynatorem krajowym Stowarzyszenia Organizacji Patriotycznych i niepodległościowych, poprowadzili zebranie.


Obecni byli przedstawiciele kilku ruchów niepodległościowych i narodowych m.in. Ojcowizna RP i Obóz Narodowo Radykalny oraz inne osoby m.in. b.poseł Henryk Klata, senior OWP Przemysław Górny i b.poseł Zdzisław Janowski.
Wiele osób nie przybyło, ponieważ źle podano adres lokalu. Zebrani wyrazili wolę współpracy i porozumienia, lecz nie postanowili o szczegółowych zasadach.
Zasady te mają zostać opracowane podczas następnych spotkań, z których pierwsze ma się odbyć w następnym miesiącu.
Kol. Marian Barański zaproponował inicjatywę utworzenia Sejmu Polek i Polaków (wg. pierwszej wersji Sejmu Narodowego) - ale tylko część osób i organizacji wyraziło wolę uczestniczenia. Poza tym rozważano kwestię wyłonienia przedstawicielstwa do przyszłych wyborów parlamentarnych.
Obóz zamierza nadal aktywnie wspierać w/w działania.

Komentarze obsługiwane przez CComment

W polityce trzeba nie żałować wysiłku, trzeba wszystko zrobić, żeby się nie omylić. Bo omyłka często bywa zbrodnią.
Roman Dmowski