foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 17 lipca 2010r. delegacja działaczy i sympatyków Obozu Wielkiej Polski, wzięła udział w uroczystym Marszu Grunwaldzkim, zorganizowanym przez Młodzież Wszechpolską. Pochód wyruszył spod pomnika Romana Dmowskiego, do Grobu Nieznanego Żołnierza. O godzinie 11.00 uformowana kolumna ruszyła na czele z niesioną wielką flagą biało-czerwoną – jako manifest przywiązania i oddania Ojczyźnie.

Było nas ok. tysiąca, ramię w ramię, lecz polskojęzyczne media, wypróbowaną metodą, podawały liczbę co najmniej o połowę niższą. Wszyscy w trakcie przemarszu skandowali: „Dziękujemy Wam za Grunwald!”, „Cześć i chwała Bohaterom!”, „Nasza polskość – naszą chlubą”, „Silny Naród – Wielka Ojczyzna”, „Naszym celem – Wielka Polska!”, „Wielka Polska w naszych sercach”, „Bóg! Honor! i Ojczyzna!”, „Nie tęczowa! Nie czerwona! Tylko Polska Narodowa”, "Chłopak! Dziewczyna! Normalna rodzina!".
Oddaliśmy w ten sposób Hołd zwycięskiemu rycerstwu w 600. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem.

   Z pieśnią Roty na ustach, pochód wkroczył na plac, kierując się ku Grobowi Nieznanego Żołnierza, składając symboliczną wiązankę. Na zakończenie Marszu, delegacja OWP uczestniczyła w pamiątkowych fotografiach z naszymi przyjaciółmi z Węgier – z partii Jobbik.

    Dla informacji dodajmy, iż była to jedyna partia w tym państwie, przeciwna euro-kołchozowi. W obecnym 2010 roku, Jobbik zbobył 16,6% głosów, zasiadając w parlamencie, stając się trzecią siłą polityczną na Węgrzech. Ma też najniższą średnią wiekową. W młodości, zapale, zaangażowaniu i oddaniu jest siła! Życzymy działaczom narodowej partii Jobbik samych sukcesów w obronie suwerenności i moralności Węgier.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Niepodległość nie dlatego mamy, że ktoś powiedział głośno, iż jej chce, jeno dlatego że byli ludzie zmierzający planowo do jej odzyskania, orientujący się mniej więcej w warunkach do tego niezbędnych i umiejący te warunki dla postawionego sobie celu wykorzystać.
Roman Dmowski