foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W dniu 29 kwietnia 2010 roku, Obóz Wielkiej Polski i Liga Obrony Suwerenności podpisały porozumienie, którego celem jest integracja polskich środowisk narodowych i patriotycznych. Doświadczenie wynikające z dotychczasowej działalności oraz stan Państwa Polskiego pogrążonego w kryzysie, uzależnionego od obcych ośrodków decyzyjnych i rządzonego przez nieodpowiedzialne i skompromitowane siły polityczne wskazują na pilną potrzebę nawiązania współpracy przez wszystkie ugrupowania narodowo - patriotyczne, co niewątpliwie zwiększy skuteczność naszego wspólnego działania.

Komentarze obsługiwane przez CComment

System polityki narodu, który nie może pochodzić ze ślepego naśladownictwa wzorów obcych, stworzonych przez inne narody, w innych żyjące warunkach, musi być dziełem samoistnej twórczo±ci narodu. Należy on wszakże od tych dzieł, które z pracy pokoleń powstają. W tej pracy musi być ciągłość, każde pokolenie musi dopełniać i ulepszać to, co zrobiły pokolenia poprzednie.
Roman Dmowski