foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W dniu 29 kwietnia 2010 roku, Obóz Wielkiej Polski i Liga Obrony Suwerenności podpisały porozumienie, którego celem jest integracja polskich środowisk narodowych i patriotycznych. Doświadczenie wynikające z dotychczasowej działalności oraz stan Państwa Polskiego pogrążonego w kryzysie, uzależnionego od obcych ośrodków decyzyjnych i rządzonego przez nieodpowiedzialne i skompromitowane siły polityczne wskazują na pilną potrzebę nawiązania współpracy przez wszystkie ugrupowania narodowo - patriotyczne, co niewątpliwie zwiększy skuteczność naszego wspólnego działania.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Człowiek jest w stanie szoku kiedy uświadomi sobie z jak potwornym, trudnym do uwierzenia, spiskiem ma do czynienia.
J.Edgar Hoover b. szef FBI