foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Wiktor Janukowycz zwycięzcą wyborów na Ukrainie. Przedstawiamy pełną treść oficjalnych gratulacji od OWP.
Premier Republiki Ukrainy
Sz. P. Wiktor Janukowycz

W imieniu władz Stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski pragniemy (już po raz drugi, podobnie jak w 2004r.) złożyć gratulacje z okazji wygranych wyborów prezydenckich na Ukrainie.

Wyrażamy przekonanie, iż Pana wybór jest w obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się Ukraina, ostatnią nadzieją dla miejscowej ludności, którą usiłowały bez skutku ogłupiać i sterować zachodnie bojówki i instytucje wspierane przez miejscowych szowinistów. Wasz kraj znajdował się w wielkim niebezpieczeństwie. Wypaczano prawdę historyczną, zaś gloryfikowano morderców nazywanych "banderowcami" i "mylnikowcami". Państwo było przygotowywane na tzw. "proces integracyjny" z Unią Europejską, który prowadzi do inwazji agresywnych zagranicznych koncernów na rodzimy rynek pogłębiając biedę i niesprawiedliwość społeczną. Program konkurencji to wyprzedać Ukrainę zachodniemu kapitałowi bez poszanowania nawet wartości majątku, tak jak miało to miejsce w Polsce. Ludność Ukrainy wybrała jednak Pana osobę nie zaś tych, którzy chcą rehabilitacji Romana Szuchewycza, którego prawidłowo Pan nazwał sprzymierzeńcem Hitlera. Wybrany został ład i porządek społeczny, nie zaś pomarańczowa rewolta i jej opłakane skutki. Wybrano żywotne interesy ludności Ukrainy oparte na współpracy gospodarczej zarówno z Europą jak też Rosją. W Panu ludność Ukrainy pokłada nadzieje!

Nasze Stowarzyszenie pragnie także wyrazić zadowolenie z faktu, iż osoba o polskim pochodzeniu, której ród współtworzył tradycje Rzeczpospolitej Obojga Narodów obejmie urząd głowy drugiego co do wielkości państwa w Europie jakim jest Ukraina.

Bazując na tradycjach dawnej Rzeczpospolitej, starajmy się budować w naszej części Europy ład i sprawiedliwość społeczną oparte na poszanowaniu historycznych faktów i w trosce o przyszłość wszystkich Narodów zamieszkujących te tereny od 1000 lat.

Z poważaniem
Zarząd Obozu Wielkiej Polski

Komentarze obsługiwane przez CComment

Wiązanie sprawy polskiej z losami mocarstw niemieckich stało w jawnej sprzeczności z orientacją wiążącą przyszłość Polski z losami ententy, w tym i z Rosją.
Roman Dmowski