Przedstawiamy nadesłaną odpowiedź z upoważnienia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w sprawie złożonego przez nas protestu o nieupamiętnienie Ofiar KL Warschau, podczas manifestacji pod Ratuszem.
Po zapoznaniu się z pismem z dnia 10 listopada 2010r., w sprawie upamiętnienia Ofiar Obozu KL Warschau w Warszawie, uprzejmie informuję, że Prezydentowi Warszawy tak jak i Państwu zależy na godnym i właściwym uhonorowaniu ofiar tego obozu.

Wyjaśnienia zapewne wymaga, że do ustalania faktów historycznych powołane są specjalne instytucje rządowe tj. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Instytut Pamięci Narodowej, których stanowisko w tej sprawie Prezydent szanuje i uznaje. Śledztwo prowadzone przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) w sprawie funkcjonowania Obozu KL Warschau nie potwierdziło tez stawianych przez Panią Marię Trzcińską, w tym tez dot. okresu funkcjonowania Obozu, liczby podobozów, istnienia komór gazowych oraz liczby ofiar sięgających 200 tysięcy.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w piśmie z 25.11.2008r. Pozytywnie zaopiniowała koncepcję zrealizowania pomnika Ofiar KL Warschau na terenie skweru im. gen. Jana Jura-Gorzechowskiego czyli w rejonie w którym istnienie tego Obozu jest udokumentowane. Proponowana przez ROPWiM lokalizacja upamiętnienia właśnie w tym miejscu jest zdaniem Rady optymalnym rozwiązaniem wobec rozwoju powojennej zabudowy na obszarze dawnego obozu. Właściwy obszar KL Warschau obejmował bowiem obręb ulic: Zamenhofa, Wołyńskiej, Ostrowskiej i dawnej Gęsiej (obecnie Anielewicza). I właśnie w bliskości dawnej ul. Gęsiej miałby stanąć pomnik poświęcony ofiarom tego obozu.

Na obecnym etapie, po przyjęciu przez Radę Warszawy w dniu 22.10.09r. miejskiego projektu uchwały w sprawie pomnika Ofiar Obozu KL Warschau w Warszawie, trwają przygotowania do zorganizowania konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego na najlepszą formę upamiętnienia ofiar tego obozu. Mamy nadzieję, że pomnik uda się odsłonić w ciągu kilkunastu miesięcy, licząc też na współpracę z Komitetem Budowy upamiętnienia.

z up. Prezydenta M. St. Warszawy
/-/ Jacek Wojciechowski
Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy