Przedstawiamy treść listu nadesłanego z Narodowego Banku Polskiego, Departamentu Emisyjno-Skarbcowego, który jest odpowiedzią na nasz protest.