foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 9 sierpnia 2009r. Obchodziliśmy 145 rocznicę urodzin męża stanu Romana Dmowskiego. W obchodach zorganizowanych w Warszawie, wzięło udział ok 40 osób z rożnych grup. Spotkanie pod kamieniem upamiętniającym miejsce urodzin Wielkiego Polaka rozpoczęło się o godz. 15. Przemówienie z tej okazji wygłosił członek honorowy Obozu Wielkiej Polski kol. Przemysław Górny, następnie wszyscy zebrani złożyli kwiaty.

Z intencją modlitewną za wszystkich poległych, a także zamordowanych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa wystąpił reżyser Bohdan Poręba. Następnie ok. godz. 15.30 zgromadzeni przeszli do sali parafialnej udostępnionej przez Światowy Związek Żołnierzy. Tam, hrabia Aleksander Pruszyński wygłosił gorący apel, wzywającym do akcji przeciw budowie muzeum żydowskiego z polskich środków budżetowych (na zachodzie takie muzea wznoszone są ze środków środowisk judaistycznych).

Przewodniczący zgromadzenia udzielił głosu kol. P. Górnemu, który naświetlił zarys historyczny. Kolejno przemawiali zgromadzeni w prezydium liderzy i przedstawiciele środowisk oraz organizacji narodowych i niepodległościowych, w tym w szczególności prof. Marszałek ze Światowego Związku Żołnierzy, gospodarz sali spotkania oraz pozostali m.in. prezesi ze Stonnictw Narodowych, piewca Kultury Narodowej Bartłomiej Kurzeja, hm. Kazimierz Zieliński z ZHR.

Zgromadzeni podnosili głosy o wymiarze zarówno historycznym jak i wskazującym na aktualne bolączki nie tylko polskiego ruchu narodowego i niepodległościowego, lecz przede wszystkim na totalne w ostatnim czasie zagrożenie polskiego bytu Narodowego we wszystkich wymiarach tj. kulturowym, państwowym (pozbywanie się suwerenności), ekonomicznym (wyprzedaż majątku Narodowego najczęściej w zagraniczne ręce, ale także zubożenie społeczeństwa Polskiego).
     Rodziły się i kształtowały nowe pomysły i idee. Zgromadzeni podkreślali, iż zakończył się już okres rozbicia polskich ruchów narodowych i niepodległościowych i choć nikt nie proponował jeszcze scalenie środowisk, to wszyscy mieli głębokie poczucie współpracy. Szczególny aplauz wzbudziły pomysły na odbudowę siły ekonomicznej, zwartość działania, wykorzystanie nowoczesnych środków działania i oddziaływania (jak internet, portale społecznościowe itp)
Spotkanie po wolnych głosach i komunikatach narodowych zakończyła Msza Św. narodowa o godz. 18 w intencji Romana Dmowskiego, Polskiego Ruchu Narodowego i Niepodległościowego.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Rola przywódców żydowskich w zniszczeniu własnego narodu jest dla Żydów bez wątpenia najciemniejszym rozdziałem ich historii. W Amsterdamie i Warszawie, w Berlinie i Bukareszcie, naziści mogli polegać na żydowskich funkcjonariuszach, którzy sporządzali spisy osób i ich majątku, zbierali u deportowanych pieniądze na pokrycie kosztów deportacji i eksterminacji, pilnowali pozostawionych mieszkań, tworzyli siły policyjne by łapać Żydów i ładować ich do pociągów aż do smutnego końca... Powołani przez oskarżenie świadkowie potwierdzili znany już fakt, że to żydowskie komanda zatrudnione były bezpośrednio przy eksterminacji. Sonderkommanda pracowały przy komorach gazowych i krematoriach, wyrywały trupom złote zęby i obcinały włosy, wykopywały groby i później te same groby rozkopywały by zatrzeć ślady ludobójstwa. To żydowscy technicy zbudowali nieużywaną później komore gazową w Theresienstadt, gdzie żydowska autonomia była tak daleko posun