foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Z inicjatywy Obozu Narodowo-Radykalnego, dnia 11 listopada 2009 r. około godziny 14.40 spod Kolumny Zygmunta rozpoczął się Pochód Organizacji Narodowych. W manifestacji wzięło udział niemal 600 osób a zarazem niemal wszystkie organizacje szeroko pojętego Ruchu Narodowego zaczynając od Obozu Narodowo-Radykalnego, poprzez Obóz Wielkiej Polski, Ligę Obrony Suwerenności, Falangę, Narodowe Odrodzenie Polski, Autonomicznych Nacjonalistów a na Zadrudze skończywszy.

Były także reprezentacje Stronnictwa Narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej, Stowarzyszenia Narodowego im. Romana Dmowskiego, Inicjatywy 14, Związku Zawodowego "Piast", Związku Słowiańskiego, Lubelskich Narodowców i wielu innych organizacji. Przemawiali: lider ONR: kol. Artur Zienkiewicz, senior SN i OWP kol. Przemysław Górny oraz kol. Marian Barański prezes Stow. Narodowego im. Romana Dmowskiego. Wznoszono okrzyki: Ani unia ani NATO tylko Polska dla Polaków; Precz z żydowską okupacją; Narodowy radykalizm; Nadchodzą, nadchodzą nacjonaliści; Wielka Polska Katolicka itd. Wszystko w strugach deszczu przy fatalnej pogodzie, która nie była w stanie nam przeszkodzić. Wg naszej opinii, była to największa i najbardziej reprezentatywna manifestacja Obozu Narodowego w sensie ścisłym jaka miała miejsce w "wolnej" Polsce. Można powiedzieć, iż Ruch Narodowy okres słabości ma już za sobą a organizacje narodowe pokazały, że potrafią współpracować w określonym zakresie i miejmy nadzieje, że współpraca ta będzie postępować. W tym miejscu składamy podziękowania wszystkim narodowcom i patriotom obecnym podczas manifestacji. Nadchodzą, nadchodzą nacjonaliści...

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Nie ma takiego kraju na świecie, gdzie by polityka najbardziej zbawienna, najwyraźniej odpowiadająca interesowi narodowemu, miała cały naród za sobą.
Roman Dmowski