foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Oddziały regionalne Obozu Wielkiej Polski, na terenie całego kraju, wzięły udział 11 listopada 2008r. w uroczystościach państwowych z okazji Święta Niepodległości. Zostały złozone kwiaty w miejscach pamięci narodowej, manifestujac tym samym naszą pamięć o tym wydarzeniu.
Wrocław, Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki, Olsztyn, Poznań, Białystok, Łomża, Opole. To tylko niektóre z miast, z których otrzymaliśmy relacje. Nadpłynęły także fotografie, które prezentujemy poniżej.
Warto przy tym przypomnieć czym jest Święto Niepodległości. Święto Odzyskania Niepodległości - Najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach zaborów, niepodległości.
 
Tło historyczne
W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi, co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski. Ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1775, przez 123 lata, aż do 1918 roku kiedy to, 11 listopada, Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad wojskiem, Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę ustanowiając go Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita.
 
Święto Niepodległości i obchody
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.
Święto obchodzone jest w całym kraju, lecz najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Od lat działacze Obozu Narodowego organizują własne obchody, głównie po to, aby oddać prawde o tamtych wydarzeniach, która dziś nie jest wygodna sanacyjnej władzy.
 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Ujawniło się, że ogół żydowski we wszystkich miejscowościach, a już w szczególności na Wołyniu, Polesiu i Podlasiu (...) po wkroczeniu bolszewików rzucił się z całą furią na urzędy polskie, urządzał masowe samosądy nad funkcjonariuszami Państwa Polskiego, działaczami polskimi, masowo wyłapując ich jako antysemitów i oddając na łup przybranych w czerwone kokardy metów społecznych.
gen. Stefan Rowecki "Grot" Dowódca Armii Krajowej