foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W związku z opisaną sprawą w artykule pt.: "Dosadna wymiana zdań", Obóz Wielkiej Polski, wystosował list do prokuratury. Przedstawiamy jego treść. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. W imieniu stowarzyszenia zwykłego Obóz Wielkiej Polski, kieruję do wiadomości Prokuratury Rejonowej w Głubczycach, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

UZASADNIENIE
         Wiceburmistrz Baborowa, powiat Głubczycki, Pan Dominik Konieczny, wywierał naciski na Dyrektor Zespołu Szkół w Baborowie, Panią Elżbietę Kielską, ażeby przedmiot nauczania języka obcego – niemieckiego – zastąpić przedmiotem język ojczysty – niemiecki – dla mniejszości niemieckiej. Do dyrektor Z.Sz. w Baborowie, nigdy nie wpłynął wniosek od rodziców, ażeby ich dzieci uczyć języka niemieckiego jako ojczystego.
Celem działania wiceburmistrza, Pana Dominika Koniecznego był fakt, iż miasto ucząc w podlegającej placówce oświatowej języka obcego, jako ojczystego, dostałoby specjalne subwencje na ten cel. Sam wiceburmistrz szacuje je na ok. 1 miliona złotych.
         Jako, iż do dyrektor Zespołu Szkół w Baborowie, nie wpływały nigdy wnioski o nauczanie języka ojczystego dla mniejszości niemieckiej, nakłanianie wiceburmistrza na dyrektor Z. Sz. W Baborowie jest próbą wymuszenia nieprzysługujących miastu subwencji.

Wniosek końcowy zawiadomienia:
         Wnosimy zatem o zbadanie legalności praktyk wiceburmistrza Baborowa, Pana Dominika Koniecznego. Z posiadanych informacji wynika, iż w zaistniałej sytuacji zachodzi prawdopodobieństwo popełnienia przez w/w przestępstwa, polegającego na próbie wyłudzenia nienależnej dotacji (subwencji); wykorzystania stosunku służbowego do poświadczenia nieprawdy a także, nakłaniania do składania oświadczeń niezgodnych z prawdą.
Zaistniała sytuacja, została szczegółowo opisana w Niezależnym Tygodniku Regionalnym „Echo Gmin”, nr. 48 w artykule: „Dosadna wymiana zdań”.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Polska nie jest własnością tego czy innego Polaka, tego czy innego obozu ani nawet jednego pokolenia. Należy ona do całego łańcucha pokoleń, wszystkich tych, które były i które będą.
Roman Dmowski