foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W związku z opisaną sprawą w artykule pt.: "Dosadna wymiana zdań", Obóz Wielkiej Polski, wystosował list do prokuratury. Przedstawiamy jego treść. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. W imieniu stowarzyszenia zwykłego Obóz Wielkiej Polski, kieruję do wiadomości Prokuratury Rejonowej w Głubczycach, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

UZASADNIENIE
         Wiceburmistrz Baborowa, powiat Głubczycki, Pan Dominik Konieczny, wywierał naciski na Dyrektor Zespołu Szkół w Baborowie, Panią Elżbietę Kielską, ażeby przedmiot nauczania języka obcego – niemieckiego – zastąpić przedmiotem język ojczysty – niemiecki – dla mniejszości niemieckiej. Do dyrektor Z.Sz. w Baborowie, nigdy nie wpłynął wniosek od rodziców, ażeby ich dzieci uczyć języka niemieckiego jako ojczystego.
Celem działania wiceburmistrza, Pana Dominika Koniecznego był fakt, iż miasto ucząc w podlegającej placówce oświatowej języka obcego, jako ojczystego, dostałoby specjalne subwencje na ten cel. Sam wiceburmistrz szacuje je na ok. 1 miliona złotych.
         Jako, iż do dyrektor Zespołu Szkół w Baborowie, nie wpływały nigdy wnioski o nauczanie języka ojczystego dla mniejszości niemieckiej, nakłanianie wiceburmistrza na dyrektor Z. Sz. W Baborowie jest próbą wymuszenia nieprzysługujących miastu subwencji.

Wniosek końcowy zawiadomienia:
         Wnosimy zatem o zbadanie legalności praktyk wiceburmistrza Baborowa, Pana Dominika Koniecznego. Z posiadanych informacji wynika, iż w zaistniałej sytuacji zachodzi prawdopodobieństwo popełnienia przez w/w przestępstwa, polegającego na próbie wyłudzenia nienależnej dotacji (subwencji); wykorzystania stosunku służbowego do poświadczenia nieprawdy a także, nakłaniania do składania oświadczeń niezgodnych z prawdą.
Zaistniała sytuacja, została szczegółowo opisana w Niezależnym Tygodniku Regionalnym „Echo Gmin”, nr. 48 w artykule: „Dosadna wymiana zdań”.

Komentarze obsługiwane przez CComment

W polityce trzeba nie żałować wysiłku, trzeba wszystko zrobić, żeby się nie omylić. Bo omyłka często bywa zbrodnią.
Roman Dmowski