foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


27 lutego 2007r. do Warszawy przyjedzie 20 przywódców największych organizacji z całego świata zrzeszonych w Komisji Roszczeń ds. Majątkowych (Claims Conference). Wśród nich przewodniczący Światowego Kongresu Żydów (WJC) Israel Singer.

Żydzi utrzymują, że będą rozmawiać o rekompensatach za majątek utracony w czasie II Wojny Światowej. Twierdzą, że polski rząd dawał im sygnały, że mogą liczyć na korzystniejsze zadośćuczynienie: 20%  obecnej wartości utraconego mienia zamiast 15%, które przewiduje projekt polskiej ustawy.

Temat ten jak dotychczas pozostaje niezauważalny zarówno przez polskie władze jak i środki masowego przekazu. Naszym zadaniem jest informowanie o grożącym niebezpieczeństwie. Prezentujemy nasz publiczny protest złożony w kancelariach Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej. Pismo poniższe otrzymali już drogą elektroniczną wszyscy parlamentarzyści obecnej kadencji jak też środki masowego przekazu.   

 

 

 

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Żydzi mieszkający w Krakowie, zamordowali chrześcijańskie dziecię i w jego krwi spełniali obrzydliwe praktyki. Na kapłana wiozącego wiatyk do chorego, rzucali kamieniami.
Jan Długosz kronikarz