foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


27 lutego 2007r. do Warszawy przyjedzie 20 przywódców największych organizacji z całego świata zrzeszonych w Komisji Roszczeń ds. Majątkowych (Claims Conference). Wśród nich przewodniczący Światowego Kongresu Żydów (WJC) Israel Singer.

Żydzi utrzymują, że będą rozmawiać o rekompensatach za majątek utracony w czasie II Wojny Światowej. Twierdzą, że polski rząd dawał im sygnały, że mogą liczyć na korzystniejsze zadośćuczynienie: 20%  obecnej wartości utraconego mienia zamiast 15%, które przewiduje projekt polskiej ustawy.

Temat ten jak dotychczas pozostaje niezauważalny zarówno przez polskie władze jak i środki masowego przekazu. Naszym zadaniem jest informowanie o grożącym niebezpieczeństwie. Prezentujemy nasz publiczny protest złożony w kancelariach Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej. Pismo poniższe otrzymali już drogą elektroniczną wszyscy parlamentarzyści obecnej kadencji jak też środki masowego przekazu.   

 

 

 

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Nie ma takiego kraju na świecie, gdzie by polityka najbardziej zbawienna, najwyraźniej odpowiadająca interesowi narodowemu, miała cały naród za sobą.
Roman Dmowski