foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Dnia 11 listopada 2007 r., szereg organizacji narodowych uczciło Święto Niepodległości na terenie całego kraju. Wśród biorących udział w uroczystościach znaleźli się, jak co roku, działacze Obozu Wielkiej Polski, którzy składali wieńce w wielu Polskich miastach. W związku z tym, otrzymaliśmy również kilka relacji w postaci zdjęć. To ciekawa forma na upamiętnienie dni takich jak ten, dlatego też na przyszłość chcemy wprowadzić fotoreportaż, jako jedną z obowiązkowych form zapisu tego rodzaju uroczystości.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 28 czerwca 2007r. pod pomnikiem Romana Dmowskiego, trwały od godziny 17 uroczystości upamiętnienia 88. rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego. Przemawiali kolejno: kol. P. Górny, mec. M. Barański, dr J. Kossecki, S. Zakrzewski, E. Sendecki. W imieniu Obozu Wielkiej Polski przemawiał kol. B. Poręba, który zaczął od modlitwy o Wielką Polskę Adama Doboszyńskiego (OWP), po czym odczytał wiersz Lusi Ogińskiej pt. "Ślubowanie", zaraz po tym wygłosił przemówienie okolicznościowe, gdzie poruszył zagadnienia: Traktatu  Wersalskiego, działań zbrojnych Armii gen. Hallera oraz temat utworzenia Polskiego Komitetu Narodowego oraz roli Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego.

 

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 30 czerwca 2007r. w sobotę, miało miejsce spotkanie Przewodniczącego Obozu Wielkiej Polski, kol. Dawida Berezickiego z delegacją Ligi Obrony Suwerenności na czele z kol. Arkadiuszem Kobierzyńskim.
Ponadto w sobotę i niedzielę, tj. 30 czerwca i 1 lipca, kol. Bohdan Poręba uczestniczył w Światowym Kongresie Kresowian w Częstochowie (na Jasnej Górze), jako przedstawiciel OWP, gdzie przemawiał w imieniu naszej organizacji.
W związku z rozwojem naszego stowarzyszenia, powołano nowego pełnomocnika, w ostatnim brakującym województwie Podlaskim.
Witamy w naszym gronie kol. Pawła Przyborowskiego z Łomży 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 14 lipca 2007r. o godz. 17:15 na al. Szucha 7 pod ambasadą Ukrainy, kilkunastu działaczy OWP oraz delegacja SN im. Romana Dmowskiego, rozpoczęli manifestację. Prowadzący zgromadzenie, kol. Dawid Berezicki poprosił kol. Mariana Barańskiego (Prezesa stowarzyszenia im. Romana Dmowskiego) o odczytanie Apelu Poległych, po czym sam zabrał głos. Przewodniczący odczytał pismo w imieniu władz OWP, skierowane do Wiktora Janukowycza (Premiera Ukrainy).

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 16 czerwca 2007r. w przeddzień rocznicy wydania rozporządzenia o utworzenie obozu koncentracyjnego w Berezie Kartuskiej, działacze narodowi z Warszawy pikietowali pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego a następnie udali się pod pomnik Romana Dmowskiego gdzie przemawiali m.in.:  wWeteran Ruchu Narodowego i OWP - kol. Przemysław Górny, kol. Sławomir Zakrzewski z Polskiego Lobby przeciw Integracji z UE, kol. Dawid Berezicki - Przewodniczący OWP oraz redaktor "Podstaw Narodowych"-  kol. Janusz Domański.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 4 lipca 2007r. Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Głównego Mariana Barańskiego oraz Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski, reprezentowane przez Przewodniczącego Dawida Berezickiego, wystosowały list protestacyjny do prezesa PZPN Michała Listkiewicza, odnośnie zakazu prezentowania symbolu "Mieczyka Chrobrego" na stadionach w Polsce. Przytaczamy treść listu.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 28 marca 2007r. przedstawiciele OWP złożyli w Ministerstwie Skarbu oświadczenie z poparciem stanowiska FSO. Zaapelowaliśmy także do Resortu Skarbu o przyłączenie się do obrony FSO. Poniżej przedstawiamy pełny tekst oświadczenia, które złożyliśmy w Ministerstwie Skarbu. Treść została także rozesłana posłom, senatorom oraz wybranym mediom.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dnia 2 marca 2007r. o godzinie 16:45 rozpoczęła się pikieta pod ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, na Al. Ujazdowskich 29/31. Działacze narodowi z transparentem Obozu Wielkiej Polski oraz Stowarzyszenia Narodowego im. Romana Dmowskiego, rozpoczęli akcje, tuż przed wejściem do ambasady. Przemawiali kolejno: Marian Barański (prezes Stowarzyszenia Narodowego im. Romana Dmowskiego); Dawid Berezicki (przewodniczący Obozu Wielkiej Polski) oraz Sławomir Zakrzewski (Polskie Lobby przeciwko UE).

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

27 lutego 2007r. do Warszawy przyjedzie 20 przywódców największych organizacji z całego świata zrzeszonych w Komisji Roszczeń ds. Majątkowych (Claims Conference). Wśród nich przewodniczący Światowego Kongresu Żydów (WJC) Israel Singer.

Żydzi utrzymują, że będą rozmawiać o rekompensatach za majątek utracony w czasie II Wojny Światowej. Twierdzą, że polski rząd dawał im sygnały, że mogą liczyć na korzystniejsze zadośćuczynienie: 20%  obecnej wartości utraconego mienia zamiast 15%, które przewiduje projekt polskiej ustawy.

Czytaj więcej...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Geremek jest poza wszystkim polskim Żydem, więc dlaczego miałby szczególnie kochać nacjonalistów (...) kluczowym czynnikiem w postawie Michnika było żydowskie pochodzenie. O czym krytycy Michnika boją się mówić otwarcie, a o czym oni mówią wprost. Żydowskie pochodzenie Michnika skłaniało go do widzenia prawicy w kategoriach ONRowskiej bojówki tworzącej ławkowe getta na uniwersytetach. Dla Żyda (...) jakim jest Michnik, odradzanie antysemityzmu byłoby klęską. Był gotów wejść w pakt z diabłem, żeby odrodzenie takiej prawicy zahamować (...) Michnik boi się endecji bardziej niż komunistów (...) No i Borowski jest ze starej żydowskiej i komunistycznej rodziny, co może mu utrudnić drogę do "szefostwa".
Jan Maria Rokita Alfabet Rokity, Kraków 2004