foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 Publikujemy przesłany do nas tekst czytelnika naszej strony, który znalazł w internecie. Warto go dalej przedstawiać. "Nazywam się Sławomir Kłusek. Jestem pracownikiem Zespołu Analiz Rynkowych Departamentu Skarbu Gospodarczego Banku Wielkopolski. Od grudnia 1997 roku do maja 2008 roku byłem komentatorem giełdowym 'Rzeczpospolitej#. Od stycznia 2002 roku do marca 2009 roku byłem z kolei komentatorem Gazety Giełdy 'Parkiet#. Ukończyłem Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, posiadam więc wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Przede wszystkim jestem jednak Polakiem. Jako Polak (tak jako Polak ! - ,,Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem."  pisała Zofia Kossak-Szczucka) jestem PRZECIWNY wejściu Polski do strefy euro, ponieważ oznaczałoby to przekazanie SUWERENNOŚCI POLSKI w zakresie polityki pieniężnej (suwerenności monetarnej) w obce ręce, ze szczebla NBP na szczebel EBC.
Nadejdzie czas, gdy Polska odzyska niepodległość i wyjdzie z UE. To głównie (choć nie tylko) dzisiejsza młodzież licealna, gimnazjalna, uczniowie techników i szkół zawodowych oraz młodzież studencka zbuntuje się przeciwko UE. Wznieci oddolny ruch sprzeciwu wobec członkostwa Polski w obcym państwie zwanym Unią Europejską.
To przede wszystkim ci młodzi ludzie ZA KTÓRYCH w 2003 roku bez ich zgody w 2003 roku podjęto decyzję o zalegalizowaniu władzy obcych stolic nad Polską. Nawiążą twórczo do najbardziej chlubnych tradycji polskich dążeń niepodległościowych. Prymas Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego przestrzegał niegdyś 'Żaden naród nie może zrezygnować ze swoich praw do wolności i z własnych zadań. Nie wolno tych praw nikomu oddawać, ich obrona jest obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich zdradą.
Poglądy przedstawione w tym oświadczeniu wyrażają moje osobiste stanowisko i nie odzwierciedlają stanowiska instytucji, z którą mam zaszczyt być związany zawodowo. Jestem jednak głęboko przekonany, że w instytucjach finansowych działających na terenie Polski pracuje więcej osób podobnie myślących.
Jeszcze Polska nie zginęła !.'

Komentarze obsługiwane przez CComment

Powstania nasze były zbrojnymi protestami przeciw uciskowi, nie zaś walką o odbudowanie państwa polskiego. Żadne z nich nie miało planu tego państwa, kierownicy ich nie zastanawiali się nawet poważnie nad tym, co by zrobili w razie powodzenia.
Roman Dmowski