foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Akcja zniesławiania Polaków, których obarcza się winą za przestępstwa dokonane na Żydach przed i po II Wojnie Światowej w różnych publikacjach jest faktem. Nasilenie antypolskiej propagandy związane było ostatnio z rocznicami wydarzeń w Jedwabnem i Kielcach. W ślad za tymi publikacjami, żydowskie, ekstremistyczne grupy wystąpiły z roszczeniami restytucyjnymi na sumę około 65 mld USD oraz zażądały wypłacenia 1 mld EURO przez rząd polski za obligacje państwowe, które należały do “ofiar Holokaustu”. Adwokat reprezentujący interesy żydowskie powiedział, że “To tylko początek roszczeń wobec Polski” (Allan Hall, Scotsman, 21.06.2006). Oficjalnie, szczegółów jeszcze nie opublikowano - dotyczących dalszych żądań. Prawdopodobnie będą one dotyczyły całej żydowskiej własności, która przed wojną znajdowała się na terenie dzisiejszej Polski.
             
              Organ amerykańskiej Rady d/s Stosunków Zagranicznych (Council on Foreign Relations), szeroko cytował fragmenty książki J.Grossa jako dowód zbrodni dokonanej przez Polaków na Żydach w Jedwabnem: “antyżydowskie wystąpienia w Polsce nie ograniczały się do tego incydentu” (Abraham Brumberg, Foreign Affairs, Sept.-Oct. 2002). Polonijny historyk i pisarz prof. Iwo Pogonowski odpowiedział na to: “w swoim ostatnim artykule Murder Most Foul, Brumberg zniesławił Polaków, opisując ich jako degeneratów prześladujących Żydów, pomijając tradycje polskiej tolerancji i walki o niepodległość. Takie rasistowskie nastawienie do Polaków przypomina podejście nazistów do Żydów których przedstawiano jako przestępczą rasę”. Wspomniana Rada - kształtuje politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, a jej twórcy i członkowie należą również do Komisji Trójstronnej oraz do Grupy Bilderberg.
               Zdaniem prof. I. Pogonowskiego, opublikowanie takich oszczerczych, antypolskich artykułów wskazuje na poparcie Światowego Kongresu Żydów dla akcji Światowej Żydowskiej Organizacji Restytucyjnej przeciwko Polsce, która jest jej następnym celem, po Szwajcarii. SZOR otrzymała już olbrzymie sumy od Niemiec oraz 1,2 mld $ od banków szwajcarskich, które szantażowano groźbą bojkotu ich działalności w Nowym Jorku. Organizacje żydowskie otrzymały prawie połowę sum przeznaczonych dla przymusowych robotników zatrudnianych w III Rzeszy z pominięciem setek tysięcy nieżydowskich uczestników tej niewolniczej pracy. Przedwojenne nieruchomości, które należały wówczas do Żydów, mogą być wkrótce wiele więcej warte niż obecnie. Przejęcie tej własności przez SZOR będzie możliwe kiedy rząd Polski lub prezydent pod naciskiem międzynarodowym upoważni ją do tego. Już obecnie żydowskie lobby wymusza na amerykańskich kongresmenach poparcie dla tych roszczeń. Przedstawiciele Światowego Kongresu Żydów określali tych polskich parlamentarzystów którzy chcieli ograniczyć rekompensaty jako “antysemitów”.
               Polski historyk Jerzy.R.Nowak podkreślił, że J.Gross przygotował swoją książkę Sąsiedzi na zamówienie żydowskich skrajnych ugrupowań, które wykorzystują ją w swoich działaniach przeciwko Polsce. Z narodu, który poniósł największe straty materialne i olbrzymie ludnościowe w czasie II Wojny Światowej staliśmy się narodem rzeźników, współodpowiedzialnych za Holokaust. Żydowską akcję poparły nieprzyjazne Polsce kręgi niemieckie, które były zaintersowane silnie antypolskim wydźwiękiem książki J.Grossa. Również w Rosji nagłośniono mocno sprawę Jedwabnego, wykorzystując ją do ataków propagandowych przeciwko Polsce.
              Parlament Europejski w swojej Rezolucji z 15.06.2006 potępił Polskę za “rasizm, ksenofobię, antysemityzm i homofobię” z powodu zaatakowania naczelnego rabina Polski Michała Szudricha, komentarzy Radia Maryja oraz nieprzyjaznego stosunku do homoseksualistów. Sejm odpowiedział na to, że antysemityzm jest w Polsce zjawiskiem marginalnym i powszechnie potępianym.
               Żydowski aktywista w Polsce Marek Edelman określił radio Maryja jako “nazistowskie” za komentarz redaktora, który użył słów “judeiczycy” oraz “przemysł Holokaustu” w związku z ujawnieniem żydowskich roszczeń w stosunku do Polski. Wtórował mu Kongres Żydów Europejskich, żądając od polskich władz, aby podjęły odpowiednie kroki przeciwko Radiu Maryja, zgodnie z obowiązującym prawem UE które “zabrania podżegania do nienawiści”. Milczenie polskiego rządu oraz oficjalnych mediów n/t żydowskich restytucji spowodowało oskarżenia o antysemityzm i ksenofobię aby odwrócić uwagę od dywagacji ile to będzie kosztować polskiego podatnika, który odczuje na swojej skórze jak działa “przemysł Holokaustu”.

                   Antypolskie kampanie propagandowe typu Jedwabne lub Kielce potwierdzają fakt, że pewne ugrupowania żydowskie nadal eksploatują tragedię Shoah dla swoich politycznych i finansowych celów. Zatruwają one również wzajemne stosunki między narodami.
                  Według prof. I. Pogonowskiego fałszywe oskarżenia wysunięte przez J.Grossa oraz upowszechniane przez Brumberga oraz Radę d/s Stosunków Zagranicznych zaognia raczej konflikt pomiędzy polskimi patriotami a żydowskim ruchem roszczeniowym i jego poplecznikami, zamiast zachęcić ludzi do jedności i wspólnego rozpamiętywania tragicznej przeszłości. Żądane rekompensaty reprezentują wartość 15-20% majątku narodowego Polski. Gdyby SZOR objęła administrowanie funduszem restytucyjnym, stałaby się najbogatszą i najsilniejszą politycznie instytucją w Polsce, będącą w stanie uczynić z Polski wasalne państwo, podlegle Izraelowi. Następne w kolejce do restytucji mienia żydowskiego stoją pozostałe państwa z byłego obozu sowieckiego oraz byłe republiki radzieckie, wkrótce po tym jak wzmocnią się gospodarczo i dołączą do “społeczności międzynarodowej”.
dr Piotr Bein
(Biuletyn PRP nr 166)

Komentarze obsługiwane przez CComment

Izraelska ekonomia jest w stanie rozkwitu. Izraelscy biznesmeni inwestują wszędzie na świecie. Izrael może poszczycić się niespotykanym sukcesem. Na dzień dzisiejszy, wygraliśmy ekonomiczną niezależność i wykupujemy Manhattan, Polskę i Węgry. (...) Dla naszego małego kraju jak nasz to jest naprawdę zadziwiające. Widzę, że wykupujemy Manhattan i wykupujemy Węgry i wykupujemy Rumunię i wykupujemy Polskę. To co widzę [pokazuje], że nie mamy z tym problemów. Dzięki naszemu talentowi, naszym kontaktom i naszemu dynamizmowi, [mamy] własności prawie wszędzie.
Shimon Perez Konferencja ekonomiczna w Tel Awiwie. Cytat ukazał się m.in. w "Maariv" oraz "Yediot Aharonot"