foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Nacjonalistyczne Międzymorze, koncepcja skonsolidowania państw słowiańskich, Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Serbii, Białorusi, Bułgarii, Macedonii, Czarnogóry - w unię gospodarczą otwartą na kierunek eurazjatycki, szczególnie Rosję. Nie wyklucza to też innych państw np. Węgier by zasilili szeregi unii gospodarczej proponowanej w formie słowiańskiej.


Unie swobodnego przepływu towarów i kapitału na równych prawach. Naszym zadaniem jest przekonać nie przekonanych że jedyną alternatywą dla dominacji UE, USA jest zachowanie równowagi w naszej części Europy by  narodowy interes stał się sukcesem gospodarczym a nie koleją fasadą pod czyjeś dyktando i zysk.

Przeciwstawiając się Unii Europejskiej i Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, następstwem  jest także opuszczenie struktur NATO i budowy narodowego sektora gospodarczo – militarnego oraz budowy nowoczesnych i adekwatnych do zagrożeń Sił Zbrojnych. Stawiając oprócz zawodowej armii na obrona terytorialną, formacja obronną z dostosowanym uzbrojeniem do terenu działań, także trzeba budować : Siły specjalne, specjalnego przeznaczenia  operujące na tyłach wroga lub mogące spełniać rolę samodzielnych oddziałów partyzanckich. Siły Szybkiego Reagowania, mobilne oddziały zdolne do szybkiego przemieszczania się i dużej sile ognia. Siły morskie, formacja obronna składająca się z kutrów rakietowych, głębinowych oraz naziemnych rakiet ziemia-woda. Siły Obrony powietrznej – formacja składająca się z lotnictwa przechwytującego, wsparcia oraz zestawów rakietowych ziemia –powietrze.

Kwestią następną jest rozwiązanie kwestii Ukrainy,  ludobójstwa Polaków  na terenie II RP, Wołyń, Podole, Małopolska Wschodnia oraz Lwów. Sprawa ta wymaga od Ukrainy oficjalnego przyznania się do ludobójstwa i odejścia od polityki propagowania przez władze ukraińskie zbrodniarzy ludobójstwa Polaków na narodowych bohaterów. Przywróciło by to szanse powrotu Ukrainy na łono państw słowiańskich w koncepcji międzymorza.
Przechodząc do spraw bieżących Polski, ochrona dzieci od chwili ciąży, poczęcia do lat pełnoletniości, jest obowiązkiem rodziców i państwa polskiego.

Państwa polskiego, narzucając wręcz większy obowiązek ochrony tego życia, gdyż stanowi to o naszej egzystencji i zachowania polskości. A za tym idzie także dostępność do nowoczesnych form leczenia i rehabilitacji, szpitali i placówek specjalistycznych.

Opierając to wszystko na chrześcijańskich korzeniach etyczno-moralnych musi skutkować następnym pokoleniem Polaków oddanych Ojczyźnie. Czy obecny KK sprosta lub nie to zależy od nas samych, akceptujących lub nie akceptujących liberalizmu w Kościele katolickim. Czy też będziemy szukać i stawiać na kapłanów o charakterze nacjonalistycznym?

Można powiedzieć też nie ma takiego Kościoła katolickiego na dzień dzisiejszy. Ale to nasza miłość do Boga może przenosić się na innych. Bóg w nas jest miłosierny i sprawiedliwy a zarazem potrafi oddać tym którzy szydzą z naszej wiary. Nawet jeżeli będzie miało to charakter militarny.

Bo jeżeli Bóg jest z nami, to kto przeciwko nam ?

Janusz Mucha

Komentarze obsługiwane przez CComment

Geremek jest poza wszystkim polskim Żydem, więc dlaczego miałby szczególnie kochać nacjonalistów (...) kluczowym czynnikiem w postawie Michnika było żydowskie pochodzenie. O czym krytycy Michnika boją się mówić otwarcie, a o czym oni mówią wprost. Żydowskie pochodzenie Michnika skłaniało go do widzenia prawicy w kategoriach ONRowskiej bojówki tworzącej ławkowe getta na uniwersytetach. Dla Żyda (...) jakim jest Michnik, odradzanie antysemityzmu byłoby klęską. Był gotów wejść w pakt z diabłem, żeby odrodzenie takiej prawicy zahamować (...) Michnik boi się endecji bardziej niż komunistów (...) No i Borowski jest ze starej żydowskiej i komunistycznej rodziny, co może mu utrudnić drogę do "szefostwa".
Jan Maria Rokita Alfabet Rokity, Kraków 2004