foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


W piątek 06.01.2012 r. wchodzi w życie ustawa "O środkach naprawy krajowej części sieci Internet", ograniczająca prawo białoruskich firm i obywateli tego państwa do korzystania z Internetu. Do Kodeksu Postępowania Administracyjnego włączono odpowiednie artykuły, ustanawiające kary za naruszenie prawa.

 

     Zgodnie z prawem, firmy i indywidualni przedsiębiorcy sprzedający towary na rynku białoruskim i świadczący usługi lub wykonujący inne prace z użyciem Internetu, powinni prowadzić działalność z wykorzystaniem jedynie witryn internetowych zarejestrowanych w białoruskiej domenie „by” i znajdujących się fizycznie na terytorium Białorusi. W przeciwnym wypadku, za korzystanie z innych domen będzie nakładana grzywna od 10 do 30 kwot bazowych (od 1 mln do 3 mln rubli białoruskich, czyli 120-360 dolarów).

     Inny przepis tego prawa dotyczy właścicieli kafejek internetowych, klubów internetowych i innych punktów masowego dostępu do sieci: będą oni zobowiązani do prowadzenia pełnej dokumentacji działań użytkownika (przy czym ci użytkownicy muszą być wyraźnie zidentyfikowani), a także do informowania władz o przypadkach odwiedzania w ich lokalach stron internetowych, zawierających materiały ekstremistyczne i pornograficzne (według wykazu takich stron sporządzonego przez władze). Kara dla właścicieli sprzętu komputerowego za nieprzestrzeganie tych zasad, jak również dla naruszających je obywateli, będzie wynosiła od 5 do 15 kwot bazowych (0,5-1,5 miliona rubli białoruskich, czyli 60-180 dolarów).

     Monitorowanie przestrzegania nowego prawa prowadzić będą w szerokim zakresie organy ministerstwa spraw wewnętrznych, organy podatkowe, organy bezpieczeństwa publicznego Komitetu Kontroli Państwowej" – informuje białoruski portal prawny pravo.by

Daria Borysiak
Vedomosti.ru (05.01.2012)
Tłum. Grzegorz Grabowski

Komentarze obsługiwane przez CComment

Żydzi są najinteligentniejszym narodem na świecie, więc jeśli jest dla nich korzystne zmienić nazwisko, czynią to. To jest wszystko na ten temat. Oni mieszają się z waszym społeczeństwem, które jest zupełnie skorumpowane, więc gdy to jest korzystne dla Żydów głupi goj nie zdaje sobie sprawy z tego, że ci Żydzi, którzy mają nie-żydowskie nazwiska są Żydami.
Harold Wallace Rosenthal administracyjny asystent senatora Jacob`a Javitz`a - 1967