foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


 Poniżej publikujemy wypowiedź naszego Kolegi na temat do tej pory nie poruszany w kontekście sytuacji demograficznej w Kosowie. Serbia utraciła Kosowo, kolebkę państwa i narodu. Kosowo dla Serbów jest tym samym co dla Polaków Wielkopolska. Przyczyny tej straty są dwie. Pierwsza to brak urodzeń dzieci serbskich i tym samym stopniowe zmniejszanie się populacji Serbów, przy jednoczesnym dużym przyroście naturalnym Albańczyków.


      Następna przyczyna to polityka masonerii i jej zbrojnego ramienia NATO. Polityka ta kieruje się zasadą - dziel i łącz. Niszczone są państwa narodowe, a na ich gruzach ma powstać Ogólnoświatowe Imperium Masońskie. Los Kosowa powinien być przestrogą i memento dla wszystkich narodów słowiańskich. Jeżeli chcemy istnieć to musimy chronić prawem życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Musimy mieć politykę prorodzinną, popierającą ekonomicznie rodziny wielodzietne. Musimy również wspólnie walczyć z naszym największym wrogiem - masonerią, która opanowała politykę, ekonomię, media, kuturę, szkolnictwo. Jeżeli solidarnie nie będziemy się starać o to - to cywilizacja śmierci zniszczy cywilizację życia i miłości, a wszystkich Słowian czeka los serbskiego Kosowa. 
Jacek Wójcikiewicz (Praga - Warszawa)

Komentarze obsługiwane przez CComment

System polityki narodu, który nie może pochodzić ze ślepego naśladownictwa wzorów obcych, stworzonych przez inne narody, w innych żyjące warunkach, musi być dziełem samoistnej twórczo±ci narodu. Należy on wszakże od tych dzieł, które z pracy pokoleń powstają. W tej pracy musi być ciągłość, każde pokolenie musi dopełniać i ulepszać to, co zrobiły pokolenia poprzednie.
Roman Dmowski