foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Wyrażamy protest wobec działań władz Rzeczypospolitej Polskiej, zmierzających do uznania niepodległości prowincji serbskiej Kosowa.  Wobec postawienia przez separatystów albańskich całego świata przed faktem dokonanym, co może rodzić tragiczne skutki również dla Narodu Polskiego, apelujemy o sprzeciw dla rozbioru Serbii "w białych rękawiczkach".


My, nacjonaliści polscy, mamy na względzie wartość, jaką niesie za sobą ten region dla narodu serbskiego i całej Słowiańszczyzny. Jest to kolebka prawosławia. Jak ważne miejsce w świadomości Serbów zajmuje Kosowo, świadczy chociażby stanowisko liberalnego prezydenta Republiki Serbskiej, Borysa Tadicia, który stwierdził, że Serbia nigdy nie uzna niepodległego Kosowa. Jak pokazują różne sondaże opinii publicznej, naród Polski świadomy swojej słowiańskiej tożsamości i przynależności, nie akceptuje nowego państwa na mapie Europy, którego funkcjonowanie możliwe będzie tylko przy pomocy społeczności międzynarodowej.
Oświadczenie wspólne stowarzyszenia Obóz Wielkiej Polski oraz Obwiepolaka - Blogu Narodowego

Komentarze obsługiwane przez CComment

Więcej niż 3 mln Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy ich nękać tak długo, dopóki Polska się znów nie pokryje lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi Żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym.
Israel Singer Dnia 19 kwietnia 1996r. na Swiatowym Kongresie Żydów