foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Przedmowa.

Sprawa Chrześcijaństwa jako całości dzisiejszego KK jest tak aprobująca że powraca jak bumerang co jaki czas. Kwestia wiary chrześcijan jest poddawana różnym osądom i refleksją z różnych stron tych katolickich i tych antykatolickich. Co na to wpływa ? W głównej mierze nieograniczony dostęp do informacji, głównie przez Internet dyktuje różne normy postrzegania chrześcijaństwa. Także dostęp do telewizji cyfrowych obnaża nowe trendy w stosunku do wiary, podstaw i analiz chrześcijaństwa. W popularnych kanałach naukowych takich jak np. Discovery, żydowscy czy amerykańscy naukowcy udowadniają nam że wszystko co związane z chrześcijaństwem a zarazem z Bogiem jest do wyjaśnienia i udowodnienia.

 

 

Zapominając przy tym że np.’’ Całun Turyński ‘’ lub inne artefakty związane z Jezusem Chrystusem nigdy nie znalazły naukowego potwierdzenia że są falsyfikatami.

Przeciwnicy Jezusa Chrystusa wyszukują mu ciągle to nowe drogi życia i nauczania utwierdzając wszystkich że był normalnym człowiekiem, Żydem a jego nauki ograniczają się do Jerozolimy i okolic.

Nikt jednak nie zadaję sobie trudu by tą sprawę zbadać i przeanalizować .

Nie ma potwierdzenia by Biblia a zwłaszcza Stary Testament jako całość stanowiła nauki i przesłania skierowane do Chrześcijan. Dlaczego ? Dlatego że stanowi kopie kopi a co za tym idzie jest przepisywana przez ludzi podatnych na własne interpretacje. Dotyczy to zwłaszcza żydowskich tłumaczeń. Oczywiście Biblia przed roku 1958 różni się sposobem opisu żydowskiego ‘’narodu wybranego’’ ale też w wybranych ewangeliach Starego Testamentu aż kipi od zachwytu do żydowskiej inteligencji, zagmatwanej historii , w sumie nie popartą żadną obecną archeologią.

Ogłoszenie tolerancji dla wyznawców religii chrześcijańskiej, które przeszło do historii pod umowną nazwą Edyktu mediolańskiego, uzgodnionego 313 przez cesarzy wschodniej (Licyniusza) i zachodniej (Konstantyna I Wielkiego) części Imperium Rzymskiego , potwierdzającą wcześniejszy edykt tolerancyjny cesarza Galeriusza z 30 IV 311 stanowiło że chrześcijaństwo staje się narzędziem w rękach ludzi a nauczanie głoszone przez Boga staje się drugo planową rolą . W ten sposób informacje biblijne mogły zostać zmanipulowane. Lub te już zmanipulowane ustanowione jako nietykalne.

Podważanie boskości Jezusa Chrystusa przypisywanie mu narodowości jest też takim manipulowaniem. Pytając, dlaczego wszystko zaczęło się w okolicach Jerozolimie a nie w innym miejscu ? Bóg wybrał to miejsce ( na przykładzie biblijnej Sodomy i Gomory ) jako miejsce szczególnego zepsucia moralnego, cywilizacyjnego i kulturowego. I nie dotyczy to rzymskiej odpowiedzialności za ten stan rzeczy ale chazarskiej dziczy która przez wieki przypisywała sobie specjalne przywileje jako ‘’narodu wybranego ‘’ przygarniając na własny użytek historyczne przekazy innych narodów i cywilizacji.

I to stanowiło o miejscu nauczania i śmierci Jezusa Chrystusa a nie jego narodowość i ukazywanie tego w kontekście nadzwyczajnej wiedzy i rozwiniętej kultury narodu który umniejsza rolę Boga w imię własnych cech boskości ‘’Narodu Wybranego ‘’.

Przez słowo Chrześcijaństwo rozumie się nie tylko religię, daną ludzkości przez Syna Bożego, ale także kulturę, a zwłaszcza cywilizację, które są przesiąknięte nauką Syna Bożego. Teologia chrześcijańska oparta jest nie tylko na Biblii, czyli na Starym i Nowym Testamencie, ale także i na filozofii grecko-rzymskiej, zwłaszcza tej, która tak wspaniale rozkwitła właśnie dzięki nauce Chrystusa Pana, który sam siebie utożsamiał z Prawdą, z Miłością i ze Sprawiedliwością. Stąd też Chrześcijaństwo nigdy nie ograniczało się wyłącznie do kultu, do nabożeństw i praktyk wyłącznie religijnych, ale rozciągało się na całe życie ludzkie, osobiste i społeczne.

Niestety ale nauki głoszone przez Jezusa Chrystusa były tak radykalną nowością tamtych odległych czasów że ze strony ludzkiej, w których przeważały tendencję materialistyczne i bałwochwalcze ( jak kult złotego cielca ) że zaczęto infiltrować pierwotne Chrześcijaństwo, by zniszczyć je w zarodku .

Apostołowie zwalczali owe wpływy ( co można z najść w Listach i w Dziejach Apostolskich ), a także i Ojcowie Kościoła w pierwszych wiekach, co jest także widoczne w tak licznych traktatach na temat Adversus Judaeos o De cavendo Judais-mo.

Czas i historia pokazały że judaizm w chrześcijaństwie przeważył i stał się dominujący . Wraz z II Soborem Watykańskim Kościół Katolicki znalazł się w szponach wrogów pierwotnego chrześcijaństwa i stał się początkiem chaosu i anarchii.

Pierwszy Papież, św. Piotr tak nas przestrzegał : ‘’Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje, wypierający się Władcy, który ich nabył, a sprowadzający na siebie szybko mającą nastąpić zgubę’’ (2P 2,1 )‘’ Dziateczki, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, oto teraz pojawiło się wielu antychrystów(…)Wyszli oni z naszego grona, lecz nie byli naszego ducha(…)A któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem(…)’’( 1 J 2, 18-19; 2, 22).

Przypomnijmy także objawienie Matki Bożej z 18 czerwca 1965 r. w Garabandal w Hiszpani, cyt. "Obecnie kielich goryczy przelewa się. Wielu kardynałów, biskupów i księży idzie drogą potępienia, a z nimi liczna rzesza dusz. Coraz mniejszą wagę przywiązuje się do Najświętszej Eucharystii. Powinniście odwrócić gniew Boży poprzez uczynki pokutne i zadośćuczynienie. Jeżeli prosić będziecie Pana Boga ze skruszonym sercem, to przebaczy wam winy. Jako Matka wasza proszę was za pośrednictwem św. Michała Archanioła, abyście się poprawili. Są to dla was ostatnie ostrzeżenia. Kocham bowiem was bardzo i nie chcę waszego potępienia. Módlcie się gorąco, a spełnimy wasze prośby. Czyńcie więcej dobrych uczynków i wyrzeczeń oraz rozmyślajcie o męce Pana Jezusa"

W obecnych czasach potrzebny jest narodowy Kościół opartym na Sedewakantyzmie, czyli stanowiskiem teologicznym tych tradycyjnych katolików, którzy przede wszystkim wierzą w papiestwo, nieomylność papieską oraz prymat biskupa rzymskiego.

Sedewakantyzm jako podstawę ale z odrzuceniem teorii o ‘’narodzie wybranym ‘’ Żydów, całej historii przymierza Boga z Żydami czy przypisywaniem korzeni czy nawet narodowości Jezusowi Chrystusowi.

Tak jak powyżej pisałem nie jest to oparte na obecnych archeologicznych dowodach tak więc Księgi ‘’Historyczne’’ w Starym Testamencie nie są do końca wiarygodnym przesłaniem dla Chrześcijan. Księgi „Nowego Testamentu” opowiadają dzieje Chrystusa i Rodziny Świętej, mówią o działalności Apostołów już po śmierci Chrystusa. Wykładają nauki Chrystusowe. Do kanonu należą: „Księgi historyczne” na które składają się: — Ewangelie, w dosłownym tłumaczeniu: „radosne wieści, dobre nowiny”, według trzech apostołów : św. Mateusza, Marka i Łukasza oraz czwarta, w powszechnym mniemaniu najpiękniejsza, najoryginalniejsza i najgłębsza, św. Jana; — Dzieje Apostolskie, przedstawiające apostolską działalność świętych Piotra i Pawła , obrazujące rozpowszechnianie się idei chrześcijaństwa, spisane prawdopodobnie przez św. Łukasza, ucznia tego ostatniego oraz 21 listów apostolskich, w tym aż 14 pisanych przez św. Pawła, a 7 przez innych Apostołów. Księga prorocza czyli Apokalipsa (objawienie) napisana przez św. Jana. I tu oczywiście też nie brakuje odniesień do ‘’narodu wybranego’’ ale można przyjąć Nowy Testament jako najbardziej wiarygodne źródło dotyczące życia i śmierci Jezusa Chrystusa syna Bożego.

Oczywiście można też przyjąć że opisy historyczne w Biblii są opisem dobrego ludu Izraela, który wybrał Bóg aby ten w końcu i tak wyrzekł się Jego . Albo ten lud dobry to taki który jak Jezus Chrystus brał czynny udział w budowaniu społeczeństwa chrześcijańskiego nie mając czasu na spisywanie wszystkiego . I może ten lud wybrany na ‘’naród wybrany ‘’ przez samego Boga to Kananejczycy, pasterze i rolnicy żyjący zgodnie z przesłaniem naukami Jezusa Chrystusa, prześladowani przez skupiska judaistyczne które z braku własnej historii przejęło historię innego ludu wymazując przez to prawdziwą historię ‘’ narodu wybranego ‘’ przez Boga.

Opr. Wydział Narodowo – Radykalny Obozu Wielkiej Polski

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jesteśmy w walce nie tylko z naszymi Polakami, ale z całym narodem polskim.
kanclerz Bulow polityk pruski